Организиране на медиация и развитие на сътрудничеството в екипа

Дата:

27 - 28 май 2024, понеделник - вторник

Час:

09:30 - 15:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Русе, Русе

За контакти:

Е.Тодорова, 0876605158, E-Mail

За събитието

Конфликтът винаги е пряка или косвена загуба за организацията.

Развитието на умения за посредничество сред служителите позволява в кризисни ситуации да се намери справедливо решение за всеки, което се извършва доброволно в 80% от случаите, което значително допринася за повишаване на производителността на труда и е успешна превенция на конфликти в компанията.

Програмите за корпоративно посредничество и преговори са подходящи, ако

 • трябва да развиете умения за сътрудничество, за да намерите добавена стойност
 • компанията се интересува от изграждането на система, която превръща конфликта в конструктивен процес на намиране на решение на проблема
 • в компанията има конфликти, които забавят процеса на развитие й
 • компанията планира да започне мащабни промени, реорганизации и трансформации
 • мениджърите и ключовите членове на екипа трябва да подобрят уменията си за преговори.

Целева аудитория:
Мениджъри, собственици, ръководители на проекти, HR мениджъри, както и всички, които участват в разрешаването на трудни ситуации в компанията и външно взаимодействие.

Акценти:

 • Конфликтът и неговите компоненти. Видове конфликти в организацията. Модели на развитие на конфликта
 • Медиация и медиаторски компетенции: съдържание, понятия, видове
  Компетенции за медиация (структура на процеса, фази)
 • Посредничество в диалога, при условие на лично участие в конфликта
 • Конфликтен коучинг
 • Работа с емоции
 • Управление на процеса на вземане на решения
 • Медиацията като елемент от системата за управление на конфликти в организацията.