Семинар „Определяне на приложимото осигурително законодателство при командироване на работници в ЕС“

Приключило

21 февруари 2019

София

Семинар „Определяне на приложимото осигурително законодателство при командироване на работници в ЕС“

Дата:

21 февруари 2019, четвъртък

Час:

08:30 - 12:30

Достъп:

Такса участие

Място:

София, София, Гладстон №8

За контакти:

РААБЕ България, 0879 54 54 26, E-Mail

Организатори:

РААБЕ България

За събитието

Определяне на приложимото осигурително законодателство при командироване на работници в ЕС

Лектори: Димитър Бойчев – експерт, автор и лектор в областта на осигурителните вноски и координацията на системите за социална сигурност.

21 февруари 2019 г., гр. София

08:30 – 09:00 ч. Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч. 1. Основен принцип при определяне на приложимото осигурително законодателство в ЕС;

2. Основно правило при определяне на приложимото осигурително законодателство в ЕС;

3. Командироване на работници в ЕС като форма на трудова мобилност за целите на социалната сигурност;

4. Задължителни условия за прилагане на законодателството на изпращата държава-членка при командироване на работници в ЕС:

5. Задължение на работодателя за уведомяване на НАП при командироване на работници в ЕС;

10:30 – 11:00 ч. Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч. 6. Удостоверение А1 и процедура за издаване на документа;

7. Осигуровки за командировани в ЕС работници:

– осигурителен доход по чл. 6а от Кодекса за социално осигуряване; прилага ли се при командироване извън предоставянето на услуги в ЕС или за международните шофьори;

– осигуровки върху дневните (или заместващите ги средства), пътните и квартирните при командироване на работници в ЕС;

8. Разлика между командироването и работата в различни държави-членки;

9. Приложимо осигурително законодателство за международните шофьори в ЕС;

10. Споразумения за изключения при определяне на приложимото осигурително законодателство за командировани в ЕС работници.

12:30ч. Оценка на семинара и раздаване на сертификати.

За лектора: Димитър Бойчев – експерт, автор и лектор в областта на осигурителните вноски и координацията на системите за социална сигурност. Над 15-годишен професионален опит в държавнатаадминистрация (НОИ и НАП), последните 10 г. от които в ЦУ на НАП, където дейността му е насочена към създаване на методология за единно прилагане на българското осигурително законодателство и определяне на приложимото осигурително законодателство по регламентите на ЕС.

Специално предложение! Такса за участие в обучението: 120,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвичи за обяд, сертификати за преминато обучение.

20% отстъпка за абонати на наши издания 96.00 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация – 114,00 лв с ДДС!

Отдел клиенти:
Тел.: 02 974 17 79
Тел.: 0879 54 54 26
Е-мейл: service@raabebg.com
Е-мейл: klienti@raabebg.com