Обучение „Оперативен счетоводител“

Дата:

7 юни - 7 юли 2021, понеделник - сряда

Час:

10:00 - 12:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Даниела Велкова, 0886 984620, 0885755867, E-Mail

Организатори:

Образователен бизнес център Хермес

За събитието

Професионално обучение по част от професията „Оперативен счетоводител“.

Хорариум: 60 учебни часа.
Форма на занятия: онлайн, чрез виртуална класна стая, понеделник и сряда .

Обучението е с практическа насоченост и е организирано в следните модула:

• Основи на организацията на счетоводството
• Отчитане на собствения капитал.
• Отчитане на финансиранията и на получените заеми.
• Отчитане на дълготрайните активи
• Отчитане на краткотрайните материални и нематериални активи.
• Отчитане на разчетите.
• Отчитане на разходите за дейността и извънредните разходи.
• Отчитане на приходите от продажби, финансови и извънредни приходи.
• Счетоводни отчети.
• Упражнения. Запознаване и работа със счетоводен програмен продукт.

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионалнa квалификация по образец 3–37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование, заявление /по образец/, снимка паспортен формат.

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.