Обучение „Оперативен счетоводител“

Дата:

7 окт. - 16 Дек. 2019, понеделник - понеделник

Час:

18:30 - 21:30

Достъп:

Такса участие

Място:

София, ет.4, София, Бул "Шипченски проход" 63, индустриална сграда Електроника

За контакти:

Даниела Велкова, 02 / 983 21 13, 0886 984620, 0885755867, E-Mail

Организатори:

ЦПО към ОБЦ Хермес

За събитието

Професионално обучение по част от професията

Специалност: „Оперативно счетоводство“
Хорариум: 100 учебни часа
Форма на занятия: присъствени или онлайн

Обучението е организирано в следните модула:

• Оперативно счетоводство
• ТРЗ и личен състав
• Данъчни закони

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионалнa квалификация по образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.