Обучение „Оперативен счетоводител“

Приключило

2 Ное. - 21 Дек. 2018

София

Обучение „Оперативен счетоводител“

Дата:

2 Ное. - 21 Дек. 2018, петък - петък

Час:

18:30 - 21:30

Достъп:

Такса участие

Място:

София, бул "Шипченски проход" 63 ет 12, индустриална сграда Електроника, София

За контакти:

Вергиния Синапова, 0886984620, 02 983 21 13,, E-Mail

Организатори:

ЦПО към ОБЦ Хермес

За събитието

Професионално обучение по част от професията

Специалност: „Оперативно счетоводство“
Хорариум: 100 учебни часа
Форма на занятия: присъствени или онлайн

Обучението е организирано в следните модула:

• Оперативно счетоводство
• ТРЗ и личен състав
• Данъчни закони

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионалнa квалификация по образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.