Обучение „Оперативен счетоводител“

Дата:

15 февр. - 15 апр. 2021, понеделник - четвъртък

Час:

18:30 - 21:30

Достъп:

Такса участие

Място:

София, ет.4, София, Бул "Шипченски проход" 63, индустриална сграда Електроника

За контакти:

Даниела Велкова, 02 / 983 21 13, 0886 984620, 0885755867, E-Mail

За събитието

Професионално обучение по част от професията, специалност „Оперативно счетоводство“.

Хорариум: 100 учебни часа.
Форма на занятия: присъствени или онлайн, чрез виртуална класна стая с преподавател.

Обучението е организирано в следните модула:

• Оперативно счетоводство
• ТРЗ и личен състав
• Данъчни закони

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионалнa квалификация по образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.