Онлайн заседание на Тематична работна група „Инструменти за преодоляване на последиците от COVID-19 в рибарските райони“

Приключило

11 декември 2020

Online

Онлайн заседание на Тематична работна група „Инструменти за преодоляване на последиците от COVID-19 в рибарските райони“

Дата:

11 декември 2020, петък

Час:

14:00 - 16:00

Достъп:

Свободен

Място:

Online

За контакти:

0876 74 27 70, E-Mail

За събитието

На 11.12.2020 г. /петък/ от 14:00 часа ще се проведе второ заседание на Тематична работна група на Националната Рибарска Мрежа „Инструменти за преодоляване на последиците от COVID-19 в рибарските райони“. Предвид настоящата епидемична обстановка заседанието ще се проведе онлайн чрез платформата Zoom.

За участие в заседанието не е необходима предварителна регистрация.

Линк за безплатен онлайн достъп до заседанието: https://zoom.us/j/96587794647

Основната цел на Тематичната работна група на Националната Рибарска Мрежа е да бъдат идентифицирани и формулирани конкретни предложения за подходящи инструменти и съвместни инициативи на заинтересованите страни в подкрепа на сектор „Рибарство и аквакултури“ и рибарските райони в страната за справяне с предизвикателствата, породени от пандемията COVID-19.

В  Тематичната работна група участват експерти от дирекция „Морско дело и рибарство“, МЗХГ, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), експерти от ДФ „Земеделие“ – РА, Местни инициативни рибарски групи (МИРГ), представители на стопанския сектор, експерти от науката, браншови организации, национално представителни работодателски организации и други заинтересовани страни от развитието на сектор „Рибарство и аквакултури“.

По време на второто заседание на работната група, което ще се проведе на 11.12.2020 г. от 14:00 часа, ще бъде представена обобщена информация за проведените проучвания и обсъждания по време на първото заседание на работната група, ще се обсъдят постъпилите идеи, предложения и предприетите действия в подкрепа на сектора за преодоляване на негативните последици от пандемията.

Материалите от първото заседание на Тематичната работна група, вкл. протокол от заседанието и обобщена справка на постъпилите предложения, са публикувани на следния адрес: https://nrmbg.com/materiali-ot-pyrvo-zasedanie-na-tematichna-rabotna-grupa-na-nrm-instrumenti-za-preodolqvane-na-posledicite-ot-covid19-v-ribarskite-raioni

Във връзка с подготовката за провеждане на заседанието, Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа кани всички заинтересовани страни, които все още не са взели участие в проучването относно въздействието на COVID-19 върху развитието на сектор „Рибарство и аквакултури“ и рибарските райони в страната, да попълнят онлайн въпросника за проучването: https://nrmbg.com/blog/novini/nacionalnata-ribarska-mreja-kani-zainteresovanite-strani-da-uchastvat-v-prouchvane-za-vyzdeistvieto-na-covid19-vyrhu-razvitieto-na-ribarskite-raioni