Онлайн семинар: ,,Застраховка на финансов и кредитен риск. Имуществено застраховане“

Приключило

12 - 13 апр. 2021

Online

Онлайн семинар: ,,Застраховка на финансов и кредитен риск. Имуществено застраховане“

Дата:

12 - 13 апр. 2021, понеделник - вторник

Час:

09:30 - 12:45

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На онлайн семинара ще бъдат разгледани актуалните проблеми на застрахователното право, с фокус върху застраховката на финансов и кредитен риск и имущественото застраховане.

В първия ден от обучението ще бъде обърнато внимание на договорите за застраховка, насочени към обезпечаване на вреди от неизпълнението на кредитни задължения, в т.ч.:

– Застраховката в полза на кредитор, сключена от длъжник
– Застраховката, сключена от кредитор за обезпечение
– Застраховката за обезпечаване на задължение
– Застраховката, сключена в полза на кредитор, по повод на лизингово имущество
– Общите изисквания към застрахователните договори за имуществено застраховане
– Проблемите на правоприлагането

Фокусът през втория ден ще бъде насочен към договорите за застраховане на имущество. Ще бъдат разгледани:

– Общите изисквания към застрахователните договори за имуществено застраховане
– Застраховката „Каско“
– Основанията за отказ от плащане на застрахователно обезщетение по имуществено застраховане, уредени в чл. 408 от Кодекса за застраховането
– Проблемите на правоприлагането
– Анализ на съдебната практика

В онлайн обучението са предвидени специални панели за въпроси и отговори по темите на семинара.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектор на събитието е съдия СТЕФАН КЮРКЧИЕВ – Заместник-председател на Софийски градски съд

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/zastrahovane/