Онлайн семинар „Трудовите досиета и обработката на личните данни в тях“

Приключило

20 октомври 2022

Online

Онлайн семинар „Трудовите досиета и обработката на личните данни в тях“

Дата:

20 октомври 2022, четвъртък

Час:

09:30 - 13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Росица Стоянова, 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

20 октомври 2022 г., 9.30 – 13.00 ч.
Онлайн семинар
Лектор: адв. Станимира Чюбатарова – Николова

Програма:

Личното трудово досие и документите през различните фази на живот на трудовото правоотношение:

1..Документи при постъпване на работа / включително съобразно Регламента за защита на личните данни/.
– трудов договор
– длъжностна характеристика
–документи, доказващи квалификация и правоспособност
– декларации и други документи по КТ
.
2. Документи през времетраенето на трудовото правоотношение.
– за отсъствия /отпуски, болнични и други/
– допълнителни споразумения, анекси, заповеди
– други документи

3. Документи при прекратяване на трудовото правоотношение.
– предизвестие, уведомление и др.
– заповед/друг акт на работодателя
– обективна характеристика, обходен лист

4. Срокове и начини на съхранение на документите в трудовото досие съгласно Закона за защита на личните данни.

Цена 100 лв. без ДДС. До 7 октомври – ранно записване с 10 % отстъпка от цената.