Онлайн семинар: „Трудова злополука. Професионална болест. Имуществена отговорност на работодателя при смърт или увреждане здравето на работника или служителя“

Приключило

25 март 2024

Online

Онлайн семинар: „Трудова злополука. Професионална болест. Имуществена отговорност на работодателя при смърт или увреждане здравето на работника или служителя“

Дата:

25 март 2024, понеделник

Час:

09:30 - 12:45

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На семинара ще бъдат поставени на разглеждане ключови въпроси, отнасящи се до трудовата злополука, професионалната болест и имуществената отговорност на работодателя за вреди при тяхното реализиране.

Последователно ще бъде изяснено какво означават трудовата злополука и професионалната болест като професионални осигурени социални рискове. Ще бъдат представени предпоставките за ангажиране на работодателската отговорност за причинени от тези рискове вреди на работника/служителя или неговите наследници. Ще бъде поставен акцент върху подлежащите на обезщетяване имуществени и неимуществени вреди. Ще бъде разгледано и осъществяването на отговорността по съдебен път.

В хода на обучението ще бъдат тълкувани и анализирани приложимите правни разпоредби и ще бъде представена относимата към разглежданата материя съдебна практика.

Сред конкретните теми на семинара са:

– Трудовата злополука и професионалната болест като професионални осигурени социални рискове
– Характеристика на имуществената отговорност на работодателя по чл. 200-202 от Кодекса на труда като безвиновна и обективна отговорност
– Предпоставки за ангажиране на отговорността на работодателя при смърт или увреждане здравето на работника или служителя
– Намаляване на работодателската отговорност
– Анализ на т. нар. „груба небрежност“
– Изключване на работодателската отговорност
– Определяне на размера на дължимото от работодателя обезщетение за обезвреда
– Имуществени вреди
– Неимуществени вреди и проблемът за справедливостта
– Пострадалият работник или служител като субект на правото на обезвреда
– Наследниците на починал работник или служител като субекти на правото на обезвреда
– Регресният иск по чл. 202 от Кодекса на труда
– Осъществяване на имуществената отговорност на работодателя по съдебен път

В онлайн обучението е предвиден специален панел за въпроси и отговори по темите на семинара.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектор на събитието е ИЛИЯНА СЪБИНОВА – Адвокат, експерт в областта на трудовото право, асистент по трудово право в Университета за национално и световно стопанство.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/trudova-zlopoluka-profesionalna-bolest/