Онлайн семинар: „Сумирано изчисляване на работното време. Полагане на извънреден труд“

Приключило

19 април 2024

Online

Онлайн семинар: „Сумирано изчисляване на работното време. Полагане на извънреден труд“

Дата:

19 април 2024, петък

Час:

09:30 - 12:45

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На семинара ще бъде разгледани практическите въпроси свързани със сумираното изчисляване на работното време и полагането на извънреден труд.

Ще бъдат представени примери от практиката на лектора и практиката на ИА „Главна инспекция по труда“.

Сред конкретните теми на семинара са:

– Въвеждане на сменен режим на работа при установено подневно или сумирано отчитане на работното време
– Предимства и ограничения от въвеждане на сумирано отчитане на работното време
– Как се въвежда сумирано изчисляване на работното време – стъпки, възможности, права и задължения на работодателя
– Изготвяне на графиците за работа и нормиране на труда: възможно ли е нормиране на извънреден труд в предварителния график? Кога се преизчисляват нощните часове в дневни при нормиране на работното време
– Какво се случва, когато отработените от работника или служителя часове, в края на отчетния период, са повече или по-малко от нормата на продължителност на работното време?
– Ползване на отпуск в работни и календарни дни при въведено сумирано отчитане на работното време
– Възможности за възлагане на извънреден труд от работодателя. Кога е налице полагане на извънреден труд?
– Кои категории работници и служители могат да полагат извънреден труд с тяхно съгласие?
– Как работниците и служителите могат да откажат да полагат извънреден труд?
– Отчитане на извънредния труд в специалната книга за отчитане на извънредния труд и пред Инспекцията по труда
– Заплащане на извънредния труд при подневно и сумирано изчисляване на работното време. Заплащане на труда в дните на официални празници

В онлайн обучението е предвиден специален панел за въпроси и отговори по темите на семинара.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектор на събитието е ТЕОДОРА ДИЧЕВА – Юрист, с над 11 годишен опит като Директор на правната дирекция към ИА „Главна инспекция по труда“.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/sumirano-izchisliavane-rabotno-vreme/