Онлайн семинар: „Работно време, почивки, отпуски – практически проблеми“

Приключило

28 септември 2023

Online

Онлайн семинар: „Работно време, почивки, отпуски – практически проблеми“

Дата:

28 септември 2023, четвъртък

Час:

09:30 - 12:45

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На семинара ще бъде разгледани текущите практически проблеми свързани с работното време, почивките, отпуските в предприятието.

Ще бъдат споделени практически решения за преодоляване на тези проблеми и осигуряване на законосъобразността на дейността на работодателите.

Ще бъдат представени множество примери по темите, от практиката на лектора и практиката на ИА „Главна инспекция по труда“.

Програмата на семинара е обособена в 4 тематични корпуса, които включват:

ВИДОВЕТЕ РАБОТНО ВРЕМЕ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ДОГОВОРЯТ В ТРУДОВ ДОГОВОР ИЛИ УСТАНОВЯТ ЕДНОСТРАННО ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ С НЕГОВА ЗАПОВЕД:

– Нормално работно време – особености при договарянето на законоустановено работно време
– Намалено работно време, което се установява в трудовия договор. Процедура за определяне на работни места, за които се установява намалено работно време
– Непълно работно време. Предимства и ограничения за работодателите при ползване на тази правна форма
– Работно време с променливи граници (гъвкаво работно време), което се установява едностранно от работодателя, в полза на работниците и служителите
– Разпокъсано работно време, което се установява едностранно от работодателя
– Ненормирано работно време. Предимства и ограничения за работодателите, установили ненормирано работно време
– Установяване на дежурство и договаряне на време на разположение – новите възможности и ограничения

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЧИВКИ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА:

– Почивка за хранене в работния ден
– Особености на непрекъсваемия и непрекъснат режим на работа
– Междудневните и седмичните почивки
– Как Решение по дело С-477/21 на СЕС ще промени практиката по осигуряване на почивка при полагане на извънреден труд в двата дни от седмичната почивка

НАЙ-ВАЖНОТО ЗА ПОЛЗВАНЕТО, ОТЛАГАНЕТО И ПОГАСЯВАНЕТО НА ОТПУСКИТЕ:

– Основен, удължен и допълнителен платен годишен отпуск. Ползване, отлагане и погасяване на платения годишен отпуск
– Целеви отпуски – за граждански и обществени задължения, служебен и творчески отпуски и др., ползване и заплащане на отпуските

ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД:

– Възможности за възлагане на извънреден труд от работодателя
– Отказ за полагане на извънреден труд – кой и в какви случаи има право да откаже полагането на извънреден труд
– Къде се отчита полагането на извънреден труд. Възможности за отчитане на извънредния труд пред Инспекцията по труда
– Заплащане на извънреден труд при подневно и сумирано отчитане на работното време и заплащане на труда по време на официални празници

В онлайн обучението е предвиден специален панел за въпроси и отговори по темите на семинара.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектор на събитието е ТЕОДОРА ДИЧЕВА – Юрист, с над 11 годишен опит като Директор на правната дирекция към ИА „Главна инспекция по труда“.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/rabotno-vreme-pochivki-otpuski/