Онлайн семинар: „Прекратяване на трудовия договор. Видове прекратителни основания. Практика на Върховния касационен съд“

Приключило

20 октомври 2023

Online

Онлайн семинар: „Прекратяване на трудовия договор. Видове прекратителни основания. Практика на Върховния касационен съд“

Дата:

20 октомври 2023, петък

Час:

09:30 - 13:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На семинара ще бъдат разгледани практическите проблеми свързани с прекратяването на трудовите договори. Ще бъдат представени различните видове прекратителни основания, тяхното практическо приложение и особености. На семинара ще бъде приведена обширна практика на Върховния касационен съд по отношение на прекратяването на трудовия договор.

На участниците ще бъде представено, как да прекратяват законосъобразно трудовите договори, като избягват налагането на санкции и други неблагоприятни последици.

Сред конкретните теми в обучението са:

– Прекратяване на трудовия договор поради съкращаване на щата
– Реално и фиктивно съкращаване
– Трансформиране на длъжности
– Съкращаване на половин щатна бройка. Правно значение на щатното разписание. Издаване и валидност
– Изисквания за законност при съкращаване на щата. Подбор. Комисия за извършване на подбора. Начин за документиране на подбора
– Доказване законосъобразността на подбора пред съда. Протокол от извършен подбор – правно значение.
– Прекратяване на трудовия договор поради намаляване обема на работа – изисквания за законност според практиката на ВКС. Конкретни примери. Доказване пред съда.
– Спиране на работа за повече от 15 работни дни. Определение. Процедура и особености. Изчисляване на срока
– Дисциплинарно производство. Вземане на обяснения. Връчване на покана за обяснения и връчване на заповед за налагане на наказание
– Съдържание на заповедта за дисциплинарно наказание. Определяне на тежестта на извършеното нарушение. Броене на сроковете за налагане на наказание

В онлайн обучението е предвиден специален панел за въпроси и отговори по темите на семинара.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектор на събитието е НИКОЛАЙ СТОЯНОВ – Адвокат, експерт по трудово право, с над 15 годишен опит като юрисконсулт и главен юрисконсулт към ИА „Главна инспекция по труда“.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/prekratiavane-na-trudovia-dogovor/