Онлайн семинар: „Правни аспекти на финансовите технологии (fintech). Предстоящи законодателни промени“

Приключило

17 декември 2021

Online

Онлайн семинар: „Правни аспекти на финансовите технологии (fintech). Предстоящи законодателни промени“

Дата:

17 декември 2021, петък

Час:

09:30 - 12:45

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На семинара ще бъдат разгледани правните аспекти на финансовите технологии и предстоящите законодателни промени в областта.

Ще бъде представен проекта за Регламент относно пазарите на криптоактиви, като ще бъдат разяснени основните понятия по Регламента, обхвата на лицензионния режим и уредбата на защитата правата на потребителите/инвеститорите.

На семинара ще бъде разгледан и проекта на Регламент относно пилотна уредба на пазарните инфраструктури, основани на технологията на децентрализирания регистър, в т.ч.:

– Основните понятия по Регламента
– Многостранната система за търговия, основана на технологията на децентрализирания регистър
– Системата за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР

Ще бъде представен и проекта за Регламент за хармонизираните правила относно изкуствения интелект, с неговите основни понятия и специфичните правила относно финансовите технологии.

На семинара ще бъде разгледана и темата за цифровото евро и предстоящите законодателни промени в областта.

В онлайн обучението е предвиден специален панел за въпроси и отговори по темите на семинара.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектор на събитието е адв. ХРИСТО НИХРИЗОВ – Съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Кo“ и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/fintech/