Онлайн семинар: „Практически проблеми при работа с ЦАИС ЕОП“

Приключило

10 декември 2021

Online

Онлайн семинар: „Практически проблеми при работа с ЦАИС ЕОП“

Дата:

10 декември 2021, петък

Час:

09:30 - 12:45

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На онлайн семинара ще бъдат разгледани практическите проблеми, които срещат възложителите и изпълнителите на обществени поръчки при работата си с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Ще бъдат представени основните действия свързани с откриването на процедури и задълженията на възложителя:

– Провеждане на пазарно проучване и/или консултация в ЦАИС ЕОП
– Определяне на основни параметри на поръчката
– Определяне на срокове от възложителя в графика на поръчката
– Публикуване на обявление и решение за промяна
– Създаване на документи и образци
– Определяне на показатели за оценка
– Предоставяне на разяснения

Детайлно ще бъдат разгледани проблемите, които страните срещат при провеждането на процедури в платформата, в т.ч.:

– Подаване на оферти и подписване на оферта
– Предоставяне на информация от участниците
– Назначаване на комисия и подписване на декларации по чл. 103 от ЗОП
– Работа на комисията в платформата
– Уведомяване на участници за действия и решения на комисията
– Обмен на информация
– Приключване на процедурите

В онлайн семинара са предвидени специални панели за въпроси и отговори по темите на обучението.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектор на събитието е ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА – юрист, експерт по обществени поръчки.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/cais-eop-2/