Онлайн семинар: ,,Последни промени в ЗОП“

8 февруари 2021

Online

Онлайн семинар: ,,Последни промени в ЗОП“

Дата:

8 февруари 2021, понеделник

Час:

09:30 - 12:45

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На онлайн семинара ще бъдат разгледани последните промени в Закона за обществените поръчки (ДВ бр. 107, от 18.12.2020 г.)

Ще бъде направен анализ на очакваното практическо приложение на промените и ролята им в усъвършенстването на процеса по електронно възлагане на обществени поръчки.

Специално внимание ще бъде обърнато на:

– Промените свързани с откриването на процедура
– Промени касаещи с внасянето на промени в обявлението и в документацията за участие
– Промени относно личното състояние на участниците в процедурите
– Промените по отношение методиката за оценка на офертите
– Промените свързани с провеждането на процедура събиране на оферти с обява
– Промените в условията за изменение на сключен договор за обществена поръчка
– Промените относно решенията на възложителя в ЦАИС ЕОП

В онлайн семинара са предвидени специални панели за въпроси и отговори по темите на обучението.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектор на събитието е ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА – Юрист, експерт по обществени поръчки

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/promeni-v-zop-2/