Онлайн семинар: ,,Последни промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс“

5 февруари 2021

Online

Онлайн семинар: ,,Последни промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс“

Дата:

5 февруари 2021, петък

Час:

09:30 - 13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На обучението ще бъдат разгледани последните промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в т.ч. промените обнародвани в ДВ, бр. 105, от 11 декември 2020 г. и промените от 1 юли 2020 г.

Специално внимание ще бъде обърнато на промените, засягащи задължителното докладване на трансграничните данъчни схеми. В този смисъл ще бъдат разгледани:

– Обхвата на докладването
– Задължените лица
– Понятието Трансгранична данъчна схема
– Теста за основната цел (Principle purpose test)
– Санкциите

Ще бъдат разяснени и последните промени в принудителното изпълнение на публичните задължения:

– Основанията за спиране на абсолютната погасителна давност
– Запора върху платежни сметки
– Обявяването на недействителни спрямо НАП на действия и сделки
– Погасяването на публичните задълженията, установявани от други органи, но събирани от НАП

На семинара ще бъдат представени и новите моменти в ревизионния процес, в т.ч.:

– Определянето на органи по приходите за извършване на проверки и ревизии извън териториалната им компетентност
– Назначаването на особен представител на юридически лица
– Документите на технически носител и експертизи
– Ролята на електроните документи в процеса по ДОПК

Ще бъдат разгледани и промените в ДОПК, свързани с „Особените производства“:

– Процедурата за оттегляне на издадено удостоверение А1 за приложимо осигурително законодателство
– Фискалния контрол при складиране „до поискване“ на стоки с висок фискален риск
– Глобите и имуществените санкции при неспазване на процедурата за прилагане на СИДДО – нови моменти

В онлайн обучението е предвиден специален панел за въпроси и отговори по темите на семинара.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектор на събитието е адв. ГЕОРГИ ДЕНБОРОВ – Експерт в областта на данъчното облагане

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/promeni-v-dopk/