Онлайн семинар „Облагане на доходи на чуждестранни лица и процедурни аспекти при прилагане на СИДДО“

Приключило

28 април 2022

Online

Онлайн семинар „Облагане на доходи на чуждестранни лица и процедурни аспекти при прилагане на СИДДО“

Дата:

28 април 2022, четвъртък

Час:

09:30 - 15:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Росица Стоянова, 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

28 април 2022 г., 9.30 – 15.00 ч.
Онлайн на платформа ZOOM
Лектор: адв. Десислава Канева, консултант по СИДДО

 

Програма:

 

I. Общи принципи при облагане на чуждестранни лица

Кога доходите на чуждестранни лица подлежат на облагане в България.
Данък при източника или корпоративен данък.
Какво e СИДДО и кога имаме нужда от СИДДО.

II. Прилагане на данъчни облекчения по СИДДО

Обща процедура за прилагане на СИДДО.
Облекчена процедура за прилагане на СИДДО – условия.
Последици при неспазване на процедурата – кога настъпват?
Декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК – защо?

III. Процедура по прилагане на СИДДО в казуси. Практическо упражнение:

Кога се стартира процедурата за прилагане на СИДДО, кой я стартира, какви документи се прилагат при подаване на искане за прилагане на СИДДО и защо.
Какво се изследва при проверката за прилагане на СИДДО и защо.
Какви документи обосновават претенцията ни.
Какво ни дава становището за наличие на основания за прилагане на СИДДО и докога действа.
Какво е становище за липса на основания за прилагане на СИДДО и кога се издава? Блокира ли то окончателно претенцията за облекчения и в кои случаи?
Как ползваме облекченията при нова СИДДО със същата държава.

 

11.00 – 11.15 – пауза; 12. 45 – 13.30 – обедна почивка

 

Цена 160 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.