Онлайн семинар: „Нов Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки“

Приключило

10 януари 2022

Online

Онлайн семинар: „Нов Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки“

Дата:

10 януари 2022, понеделник

Час:

09:30 - 12:45

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

От 1 януари 2022 г. влиза в сила новия Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки (ДВ бр. 23 от 19 март 2021 г.). Приложното поле на закона е изключително широко и засяга дейността на голям кръг от компании и лица.

Законът цели да въведе в българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2019/770 на Европейския парламент и на Съвета за някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и на Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета за някои аспекти на договорите за продажба на стоки.

С разпоредбите на закона се въвеждат нови задължения за търговците на цифрово съдържание и доставчиците на цифрови услуги, както и за всички търговци на стоки.

На семинара ще бъде представен обхвата и приложно поле на закона. Ще бъдат разгледани основните цели и задължени лица: за кого се отнася този закон и защо се въвеждат тези изисквания?

Ще бъде дадено определение на цифровото съдържание и цифровите услуги и кои дейности попадат в обхвата на закона.

На семинара ще бъдат разгледани изискванията за съответствие на цифровото съдържание и цифровите услуги и изискванията при предоставянето им. Какво е необходимо да спазваме като изисквания?

Сред останалите теми на семинара са:

– Сключване на договори за предоставяне на цифрово съдържание или цифрови услуги. Как се отразяват изискванията върху съдържанието на договорите/ общите условия, при които предоставяме цифрово съдържание и цифрови услуги?
– Промени в цифровото съдържание и цифровите услуги – изисквания, ограничения и съответствие. Допустимо ли е да променяме предоставяното цифрово съдържание и цифрови услуги и ако да, по какъв начин и в каква степен?
– С какви средства за защита разполагат потребителите при липса на съответствие на цифровото съдържание и цифровите услуги
– Изисквания за съответствие при продажба на стоки и средства за защита на потребителите при покупка на стоки
– Търговски гаранции и отговорност на търговците при продажба на стоки

Обучението е насочено към всички засегнати от разпоредбите на новия закон лица: доставчиците на цифрово съдържание и цифрови услуги и всички търговци на стоки с крайни клиенти – потребители.

В онлайн обучението е предвиден специален панел за въпроси и отговори по темите на семинара.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектор на събитието е адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА – Съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/zakon-za-tzifrovi-uslugi/