Онлайн семинар: „Нов закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки“

25 октомври 2021

Online

Онлайн семинар: „Нов закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки“

Дата:

25 октомври 2021, понеделник

Час:

09:30 - 12:45

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

От 1 януари 2022 г. влиза в сила новия Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки (ДВ бр. 23 от 19 март 2021 г.).

Законът цели да въведе в българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2019/770 на Европейския парламент и на Съвета за някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и на Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета за някои аспекти на договорите за продажба на стоки.

С разпоредбите на закона се въвеждат нови задължения за търговците на цифрово съдържание и доставчиците на цифрови услуги, както и за всички търговци на стоки.

На семинара ще бъде представен обхвата на новия закон и причините за приемането му, ще бъдат разяснени ключовите понятия в закона.

Ще бъде разгледано взаимодействието на разпоредбите на закона със съществуващото потребителско право и практика и с предстоящи промени в правото на защита на потребителите.

Детайлно ще бъдат разгледани новите задължения за търговците на цифрово съдържание и доставчиците на цифрови услуги.

Ще бъде представена новата уредба на продажбата на стоки на потребители, в т.ч. и продажбата на стоки с цифров елемент.

На обучението ще бъде разяснено защо е нужна отделна уредба и как тя се вписва в съществуващата уредба на потребителското право и кои разпоредби заменя или изменя.

Относно новите правила за продажба на стоки на потребители, детайлно ще бъдат разгледани:

– Обхвата на новата уредба и примери
– Основните понятия
– Новите задължения на търговците
– Изискванията за съответствие на стоките
– Търговските гаранции и рекламации
– Средствата за защита на потребителите

В онлайн обучението е предвиден специален панел за въпроси и отговори по темите на семинара.

Обучението е насочено към всички засегнати от разпоредбите на новия закон лица: доставчиците на цифрово съдържание и цифрови услуги и всички търговци на стоки с крайни клиенти – потребители.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектор на събитието е адв. ЖУЛИЕТА МАНДАЖИЕВА, LL.M. – Eксперт в областта на технологичното право и съдружник в Адвокатско дружество „Калдамуков, Динев, Мандажиева и Близнакова“

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/tzifrovi-uslugi-new/