Онлайн семинар: „Командироване в страната и чужбина. Нормативна уредба и проблеми в практиката. Последни законодателни промени“

Приключило

21 септември 2023

Online

Онлайн семинар: „Командироване в страната и чужбина. Нормативна уредба и проблеми в практиката. Последни законодателни промени“

Дата:

21 септември 2023, четвъртък

Час:

09:30 - 13:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На семинара ще бъдат разгледани актуалните практически проблеми свързани с командироването на работници и служители в страната и чужбина.

Ще бъде разгледана нормативната уредба на сектора, като ще бъдат представени и последните промени в Наредбата за командировките в страната и промените в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (ДВ, бр. 27, от 24 март 2023 г.)

На семинара ще бъде разгледано и командироването в рамките на предоставяне на услуги и неговите практически проблеми. Ще бъде представен правния режим на това командироване и задълженията на работодателите в този аспект.

Сред промените в законодателството, които ще бъдат разгледани са:

В Наредбата за командировките в страната:

– Размер на дневните пари
– Пътни пари
– Квартирни пари
– Кръг на лицата, които не се считат за командировани
– Облекчаване на административните изисквания при командироване
– Прецизиране на правилата за отчетност и контрол върху разходването на командировъчни пари

В Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина:

– Увеличаване на размерите на дневните пари и квартири
– Пътни пари
– Разширяване на възможностите за заплащане на квартирни пари по фактически размери
– Пояснения за видовете транспорт, обхванат от дневните пари

В онлайн обучението е предвиден специален панел за въпроси и отговори по темите на семинара.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектор на събитието е НИКОЛАЙ СТОЯНОВ – Адвокат, експерт по трудово право, с над 15 годишен опит като юрисконсулт и главен юрисконсулт към ИА „Главна инспекция по труда“.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/komandirovane-promeni/