Онлайн семинар: „Европейска заповед за плащане и Европейска заповед за запор на банкови сметки“

Приключило

20 януари 2022

Online

Онлайн семинар: „Европейска заповед за плащане и Европейска заповед за запор на банкови сметки“

Дата:

20 януари 2022, четвъртък

Час:

09:30 - 12:45

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На онлайн семинара ще бъдат разгледани практическите проблеми на Европейската заповед за плащане (Регламент 1896/2006) и Европейската заповед за запор на банкови сметки (Регламент 655/2014).

Ще бъдат представени предпоставките за прилагане на Европейската заповед за плащане и процедура по нейното издаване.

Детайлно ще бъде разгледано изпълнението на заповедта и средствата за защита.

Ще бъде представена практика на българския съд и на Съда на Европейския съюз по материята.

Във втората част на обучението ще бъдат разгледани проблемите на Европейската заповед за запор на банкови сметки и предпоставките за прилагане на заповедта.

Ще бъде разяснено, кой може да издаде заповедта и каква е процедурата по нейното издаване.

Ще бъде разгледано изпълнението на заповедта и средствата за защита.

В онлайн обучението е предвиден специален панел за въпроси и отговори по темите на семинара.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектор на събитието е доц. д-р БОРЯНА МУСЕВА – Aдвокат, преподавател по международно частно право, член на Европейската асоциация по международно частно право.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/european-orders-2/