Онлайн семинар: „ESG регулации на европейско ниво. Задължения за бизнеса. Директива (ЕС) 2022/2464 за отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта (CSRD)“

Приключило

26 септември 2023

Online

Онлайн семинар: „ESG регулации на европейско ниво. Задължения за бизнеса. Директива (ЕС) 2022/2464 за отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта (CSRD)“

Дата:

26 септември 2023, вторник

Час:

09:30 - 12:45

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На семинара ще бъдат разгледани регулациите в областта на устойчивото развитие на европейско ниво и задълженията за бизнеса въведени в този аспект. Ще разберем какво ни очаква като бъдещо развитие и законодателни интервенции в областта на ESG.

Ще бъдат представени основните моменти от Европейския зелен пакт и каква е времевата рамка на приемане на свързаните с него нормативни актове и стандарти, които засягат устойчивостта, вкл. нейното отчитане и изискванията за зелените етикети.

Специално внимание ще бъде обърнато на Директива (ЕС) 2022/2464 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2022 година по отношение на отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта – Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

На обучението ще бъде поставен фокус върху разбирането и прилагането на ESG (ЕСУ) аспектите на отчитане дейността на предприятията, които ще бъдат илюстрирани от лектора с различни по своята форма отчети на български и международни компании.

Сред конкретните теми на семинара са:

– ESG отчетност – видове данни, заинтересовани страни, принципи и основни стъпки в процеса
– Обзор на европейското законодателство – обхват, времева рамка
– Преглед на основните положения на Директива (ЕС) 2022/2464 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2022 година по отношение на отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта и стандартите за отчетност към нея
– Примери от практиката

В онлайн обучението е предвиден специален панел за въпроси и отговори по темите на семинара

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектор на събитието е доц. д-р МАРИНА СТЕФАНОВА – Директор на магистърска програма „Отговорно и устойчиво управление“ към СУ „Св. Климент Охридски“, председател на Българската асоциация на специалистите по устойчивост (БАКСОС).

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/esg-za-biznesa/