Онлайн семинар: ,,Емоционалната интелигентност – с Мадлен Алгафари“

5 март 2021

Online

Онлайн семинар: ,,Емоционалната интелигентност – с Мадлен Алгафари“

Дата:

5 март 2021, петък

Час:

09:30 - 12:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

Ако терминът „коефициент на интелигентност” (IQ) се появава в резултат на множество психологически изследвания в края на ХІХ век, то понятието „емоционална интелигентност” (EQ), се ражда едва в края на ХХ век. Популяризира го американският журналист, дипломиран психолог Даниел Голман. То позволява да си отговорим защо при еднаква обща интелигентност, някои хора са по-успешни, по-здрави и по-щастливи от други. За да се адаптираме към постоянно променящия се свят, класическата интелигентност не е достатъчна. Непрекъснато ни се налага да прибягваме към т.нар. емоционална интелигентност: способността ни да използваме по най-добрия начин емоциите и интуицията си

В този интерактивен семинар ще работим по следните теми:

– Видове интелигентност – рационална, емоционална, духовна.
– Какво е емоционална интелигентност – контакт с телесните усещания, назоваване на емоциите (какво е алекситимия – диагнозата на съвремието), изразяване на емоциите, умение за усещане на емоциите на другия, емпатия, огледални неврони.
– Човешки аспекти на емоционалната неителигентност – защо човекът е рационално най-интелигентното същество на тази планета и емоционално най-неинтелигентното?
– Заблуди, свързани с емоциите и чувствата. Разлика между чувства и емоции. Физика и химия на емоционалния живот. Метафизика и алхимия на емоционалния живот. – „Чувствам, следователно съм“ – автор Мадлен Алгафари.
– Видове емоционална интелигентност – отношение към себе си – интимна, отношение към другите – социална, отношение към живота – екзистенциална.
– Тест за емоционална интелигентност на Кристоф Андре. Изчисляване на общ коефициент, както и отделни коефициенти на трите подвида. Тестът ще бъде предоставен на участниците.
– Невербалният език – PPT презентация .
– Интелигентното поведение – модели на поведение – планиране, приемане, привличане, себеотстояване, преценка на реалността и избор.
– Как и защо неизразяването на емоциите ни разболява – връзка между болестите и емоциите.

ВЪПРОСИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН РАЗМИСЪЛ:

– Кои емоции изразявам и кои потискам?
– Какво съм научил от родителите си за емоциите? Модели. Ценностна система. Личен пример.
– Какво в общуването с другите ме затруднява?
– Какво в общуването със себе си ме затруднява?
– Разпознавам ли емоциите си? А тези на другите?

В онлайн обучението са предвидени специални панели за въпроси и отговори по темите на семинара.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение.

Водещ:
МАДЛЕН АЛГАФАРИ – Психотелесен терапевт, писател, преподавател, режисьор, председател на борда на Български институт по Неорайхианска аналитична психотерапия, главен редактор на световното списание по психотелесна терапия „IBPJ“, издавано от европейската и американската асоциация по психотелесна терапия.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/emotzionalnata-inteligentnost-s-madlen-algafari-2/