Онлайн семинар „Електронно трудово досие. Електронна трудова книжка. Последни промени в трудовото законодателство“

29 септември 2023

Online

Онлайн семинар „Електронно трудово досие. Електронна трудова книжка. Последни промени в трудовото законодателство“

Дата:

29 септември 2023, петък

Час:

09:30 - 13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Росица Стоянова, 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

29 септември 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.
Онлайн семинар
Лектор: Теодора Дичева – специалист по трудово право

Програма:

1. Електронно трудово досие – основни законови изисквания при въвеждането на електронни трудови досиета в предприятието. Изисквания към работодателя във връзка с изготвянето и съхраняването на електронните документи в електронното трудово досие.

Информационната система за създаване и съхранение на електронните документи от трудовото досие на работниците и служителите – изисквания и ограничения в Наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя.
Видовете електронни документи, които може да се създават и съхраняват в електронните трудови досиета – къде се посочва кои документ ще бъдат съхранявани като електронни.
Електронна препоръчана поща и квалифициран електронен времеви печат

2. Електронна трудова книжка – какво предвижда законопроекта за електронен трудов запис и за дигитализирането на трудовите книжки на работниците и служителите.
3. Последни промени в Кодекса на труда – задължение на работодателите с нает персонал със 100 или над 100 човека да изплащат заплатите по банков път. Договаряне на основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер. Кои възнаграждения не могат да бъдат приети като такива с постоянен характер. Законосъобразни и незаконни удръжки от трудовото възнаграждение на работниците и служителите.
4. Законовите и договорните задължения на работниците и служителите и видовете дисциплинарни наказания, които може да бъдат наложени за нарушения на трудовата дисциплина. Процедура и срокове за налагане на дисциплинарни наказания. Прекъсване на сроковете. Възможности за връчване на заповед за налагане на дисциплинарно наказазание. Две заповеди ли е необходимо да издаде работодателя, за да наложи дисциплинарно наказание уволнение и да прекрати трудовия договор на основание чл. 330, ал.2, т. 6 от КТ.

 

Цена 130 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка от цената.