Онлайн семинар: „Електронно трудово досие. Електронна трудова книжка. Изисквания за съхранение на електронни документи от работодателя“

Приключило

20 септември 2023

Online

Онлайн семинар: „Електронно трудово досие. Електронна трудова книжка. Изисквания за съхранение на електронни документи от работодателя“

Дата:

20 септември 2023, сряда

Час:

09:30 - 11:45

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На семинара ще бъде разгледана материята свързана с електронните трудови досиета и нормативните изисквания към тяхното въвеждане, изготвяне и съхраняване от страна на работодателя.

Ще бъдат представени и видовете електронни документи, които може да се създават и съхраняват в електронните трудови досиета.

На обучението ще бъде разгледан и Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда – приет от Народното събрание на първо четене на 26 май 2023 г., регламентиращ Регистъра на заетостта, единният електронен трудов запис и трудов стаж.

Сред конкретните теми на семинара са:

– Основни законови изисквания при въвеждането на електронни трудови досиета в предприятието, предвидени в Кодекса на труда.
– Информационната система за създаване и съхранение на електронните документи от трудовото досие на работниците и служителите – изисквания и ограничения в Наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя.
– Видовете електронни документи, които може да се създават и съхраняват в електронните трудови досиета.
– Съхраняване на електронните досиета и осигуряване на достъп до тях на контролните органи на Инспекцията по труда и на работниците и служителите.

В онлайн обучението е предвиден специален панел за въпроси и отговори по темите на семинара.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектор на събитието ТЕОДОРА ДИЧЕВА – Юрист, с над 11 годишен опит като Директор на правната дирекция към ИА „Главна инспекция по труда“.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/elektronno-trudovo-dosie-elektronna-trudova-knijka/