Онлайн семинар: „Електронна трудова книжка и електронно трудово досие. Предстоящи законодателни промени“

Приключило

27 февруари 2023

Online

Онлайн семинар: „Електронна трудова книжка и електронно трудово досие. Предстоящи законодателни промени“

Дата:

27 февруари 2023, понеделник

Час:

14:30 - 17:45

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На семинара ще бъде разгледана материята свързана с електронните трудови досиета и нормативните изисквания към тяхното въвеждане, изготвяне и съхраняване от страна на работодателя.

Ще бъдат разгледани и подготвяните законодателни промени и изобщо тенденциите в развитието на законодателството свързани с въвеждането на електронната трудова книжка и електронизирането на останалите документи свързани с трудовите правоотношения.

На обучението ще бъдат разгледани и други интересни въпроси от практиката, свързани с правилника за вътрешния трудов ред, вътрешните правила за работната заплата и административните услуги, предоставяни от Главната инспекция по труда.

Сред конкретните теми на семинара са:

– Електронно трудово досие – основни законови изисквания при въвеждането на електронни трудови досиета в предприятието. Изисквания към работодателя във връзка с изготвянето и съхраняването на електронните документи в електронното трудово досие.
– Правилник за вътрешния трудов ред и вътрешни правила за работната заплата: основно съдържание на двата документа и задължително и факултативно съдържание, които могат да се включат в тези два вътрешни акта на работодателя.
– Дневници и регистри, които всеки работодател следва да е изготвил и да съхранява , когато има нает персонал на трудови договори.
– Административни услуги, предоставяни от Инспекцията по труда на работници и работодатели.

В онлайн обучението е предвиден специален панел за въпроси и отговори по темите на семинара.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектор на събитието е ТЕОДОРА ДИЧЕВА – Юрист, с над 11 годишен опит като Директор на правната дирекция към ИА „Главна инспекция по труда“.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/elektronna-trudova-knijka/