Онлайн семинар: „Актуални въпроси на изпълнителното производство по ГПК. Новата наредба № Н-3 за информационната система за единна входна точка за запорите, и за онлайн платформата за електронни публични търгове“

Приключило

27 септември 2023

Online

Онлайн семинар: „Актуални въпроси на изпълнителното производство по ГПК. Новата наредба № Н-3 за информационната система за единна входна точка за запорите, и за онлайн платформата за електронни публични търгове“

Дата:

27 септември 2023, сряда

Час:

09:30 - 12:45

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На семинара ще бъдат разгледани обстойно актуалните практически въпроси на изпълнителното производство по Гражданския процесуален кодекс.

Ще бъде представена и новата Наредба № Н-3 от 6 април 2023 г. за воденето, съхраняването и достъпа до информационната система за единна входна точка за запорите на движими вещи, подлежащи на регистрация по силата на закон, и за организацията, правилата и дейността на онлайн платформата за електронни публични търгове, обнародвана в ДВ, бр. 35, от 18.04.2023 г.

Сред конкретните теми на семинара са:

ОБИКНОВЕН ТЪРГ:

– Наддавателното предложение и неговите реквизити, недействителност
– Участници в наддаването и възможност за съвместно наддаване
– Краен срок за наддаване и оттегляне на наддавателни предложения
– Отваряне на наддавателните предложения и проверка на законосъобразността им
– Устно наддаване и неговите специфики
– Обявяване на купувач и срок за внасяне на цената, последици и отговорност при невнасяне
– Възстановяване на задатъци
– Преглед на съдебната практика

ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ:

– Преглед на обнародваната в бр.35/18.04.2023г. на Държавен вестник Наредба № Н-3 от 6 април 2023 г. за воденето, съхраняването и достъпа до информационната система за единна входна точка за запорите на движими вещи, подлежащи на регистрация по силата на закон, и за организацията, правилата и дейността на онлайн платформата за електронни публични търгове
– Генезис на идеята и коментар на законовите нововъведения
– Отграничения от обикновения търг. Предимства и недостатъци.
– Проблеми при въвеждането му в практиката

В онлайн обучението е предвиден специален панел за въпроси и отговори по темите на семинара.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектор на събитието е д-р ДИМИТЪР ИВАНОВ – Юрист, доктор по гражданско и семейно право към СУ „Св. Климент Охридски”, консултант по въпросите на принудителните изпълнения и особените залози.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/edinna-vhodna-tochka-zapori-elektronni-targove/