Обучение „Онлайн продажби – нормативни изисквания“

Дата:

30 септември 2020, сряда

Час:

9:30 - 13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На обучението ще бъдат разгледани нормативните изисквания за извършване на бизнес и осъществяване на продажби онлайн.

Ще бъде разяснена приложимата правна уредба към онлайн продажбите и видовете платформи и механизми за осъществяване на електронна търговия.

Специално внимание ще бъде обърнато на техническото обезпечаване на възможността за осъществяване на онлайн продажби – платформа, хостинг, доставки и др.

Като особено важни, ще бъдат представени нормативните изисквания за сключване на договори от разстояние.

Детайлно ще бъдат разяснени и изискванията свързани с приемането и отчитането на плащания при извършване на електронна търговия (Наредба Н-18)

Ще бъдат разяснени и законовите изисквания за защита на потребителите, които следва да се спазват при продажби от разстояние.

В онлайн обучението е предвиден специален панел за въпроси и отговори по темите на уебинара.

Лектор е адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА – Съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/onlajn-prodazhbi-normativni-iziskvaniya-3/