Онлайн обучение: „Защита на личните данни в дигитална среда“

Приключило

4 - 5 окт. 2021

Online

Онлайн обучение: „Защита на личните данни в дигитална среда“

Дата:

4 - 5 окт. 2021, понеделник - вторник

Час:

09:30 - 12:50

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На онлайн семинара ще бъдат разгледани в дълбочина практическите проблеми на защитата на личните данни в дигитална среда.

Ще бъдат приведени конкретни примери за обработване на лични данни чрез използване на съвременните технологии.

Ще бъде обсъдена и ролята на пандемията от COVID-19 в дигитализацията и значението на настъпващите промени в контекста на защитата на личните данни.

Ще бъдат дадени конкретни мерки, които следва да бъдат предприети за запазване на сигурността, поверителността и цялостността на данните, както и какви са задълженията ни при нарушение на сигурността на личните данни.

На обучението ще бъдат дадени и насоки за уреждане на отношенията с обработващи в контекста на съвременните технологии (облачни услуги, дейта центрове, услуги по поддръжка и др.), както и с администратори.

Ще бъдат разяснени и специфични условия за допустимост на трансфери на лични данни извън ЕС.

Сред останалите теми на семинара са:

– Правила за подбор на персонал през онлайн платформи
– Аспекти на защита на личните данни при водене на електронно трудово досие
– Основни предизвикателства при работата от разстояние – използване на служебно/лично оборудване, видеозаснемане и др.
– Специални правила при обработване на лични данни в сферата на трудовото право – вътрешни правила и процедури по ЗЗЛД
– GPS следене на служебни автомобили
– Правни основания за обработването на лични данни при онлайн услуги
– Упражняване на права по GDPR по електронен път

В онлайн обучението са предвидени специални панели за въпроси и отговори по темите на семинара.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектори:

Адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА – Сертифициран експерт на Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни (IAPP), съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“

Доц. д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ – Старши адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”, старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“ и доцент в УНИБИТ

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/gdpr-digital/