Онлайн обучение: ЦАИС ЕОП ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Приключило

17 септември 2020

Online

Онлайн обучение: ЦАИС ЕОП ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Дата:

17 септември 2020, четвъртък

Час:

9:00 - 12:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

От 14 юни 2020 г. използването на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е задължително при възлагането и изпълнението на всички обществени поръчки.

Разработването и внедряването на системата се осъществява по проект, управляван от Агенцията за обществени поръчки и финансиран от Оперативна програма „Добро управление“. Изпълнителят по проекта е Консорциум „ЕОП България“, а в основата на системата е решението на единия от партньорите в консорциума – „Негометрикс България“ ЕООД.

С цел посрещане на специфичните нужди на Изпълнителите на обществени поръчки (участниците в процедурите), от познаване и възможност за работа с ЦАИС ЕОП, EXPERT EVENTS организира онлайн обучение за работа с платформата, специално насочено към Изпълнителите на обществени поръчки.

Обучението ще бъде проведено от страна на разработчика на платформата – „Негометрикс България“ ЕООД.

Конкретно внимание от страна на разработчика на платформата ще бъде обърнато на:

– Модулите и функционалностите в системата
– Видовете потребители и регистрация
– Регистърът на обществените поръчки
– Участието в обществената поръчка като стопански субект
– Създаване и подготовка на оферта
– Криптиране на данните
– Подаване на искане за разяснение
– Подаване на оферта
– Отваряне и оценка на подадените оферти
– Отваряне на ценовите предложения
– Комуникация с оценителната комисия и предоставяне на допълнителна информация

В онлайн обучението са предвидени специални панели за въпроси и отговори по отношение на проблеми при работата с ЦАИС ЕОП.

Лектор: ЯНКО КОСТАДИНОВ – Управител на „Негометрикс България“ ЕООД

Срокът за регистрация за участие в обучението е до 14 септември 2020 г.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/cais-eop-za-izpalniteli-3/