Онлайн обучение „Трудово законодателство в извънредно положение“

Приключило

21 април 2020

Online

Онлайн обучение „Трудово законодателство в извънредно положение“

Дата:

21 април 2020, вторник

Час:

09:00 - 12:45

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС

За събитието

Целта на настоящото онлайн обучение е да подпомогне работодателите в Република България в справянето с последиците за дейността им от разпространението на COVID-19.

На обучението ще бъдат представени възможностите, които предоставя на работодателите Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. ( ЗМДВИПОРНС от 13 март 2020 г. – ДВ бр. 28 от 24 март 2020 г.)

Ще бъдат разгледани новите текстове в Кодекса на труда, допълнени с §4 от ДР на ЗМДВИПОРНС от 13 март 2020 г. Ще бъде направен анализ на текстовете, възможността за прилагане и ограниченията. Ще бъде разяснено за какво трябва да внимават работодателите, имайки предвид новоприетите норми и трудовото законодателство, приложимо и преди въвеждането на извънредно положение, когато дават отпуск, прекратяват трудовото правоотношение и при съобразяване на правните режими на специалната закрила на работници и служители и масовите уволнения.

На онлайн обучението ще бъдат представени и новите и съществуващите възможности в трудовото законодателство за въвеждане на гъвкаво работно време и дистанционен труд и намаляване на работното време като предпазна мярка за служителите срещу разпространението на COVID-19.

Специално внимание ще бъде обърнато на Постановление № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Обн. ДВ. бр. 31 от 1 април 2020 г.) – възможности, ред и условия за ползване на компенсации от страна на работодателите, като подкрепа за запазване на заетостта на важни и ключови работници и служители.

В онлайн обучението е предвиден специален панел за въпроси и отговори по темите на уебинара.

Лектор:

ТЕОДОРА ДИЧЕВА
Юрист, с над 11 годишен опит като Директор на правната дирекция към ИА „Главна инспекция по труда“

Такси за участие в онлайн обучението:
90 лв. за един участник
75 лв. на участник при двама или повече участници
(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС)

Достъпът до онлайн обучението ще се осъществява посредством линк, който ще получите няколко дена преди датата на започване на обучението.

Срокът за регистрация за участие в обучението е до 16 април 2020 г.