Онлайн обучение: СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ТРУДОВИ СПОРОВЕ

Приключило

29 май 2020

Online

Онлайн обучение: СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ТРУДОВИ СПОРОВЕ

Дата:

29 май 2020, петък

Час:

9:30 - 13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На обучението ще бъде разгледано и анализирано влиянието на разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, върху трудовите правоотношения в България.

Ще бъде представена и актуална практика на съдилищата по трудови спорове.

На уебинара ще бъдат разгледани възможностите за промяна на трудовото правоотношение, в това число:

– Възлагане на надомна работа при извънредно положение

– Преустановяване на работа при обявено извънредно положение

– Намаляване на работното време

– Някои подзаконови актове от значение за трудовото правоотношение, приети при извънредното положение

Ще бъде разгледана и тематиката свързана с трудовото възнаграждение и отпуските:

– Плащане на трудово възнаграждение в намален размер. Хипотези. Конкуренция с чл. 327, ал. 1, т. 2 КТ

– Ползване на платен и неплатен отпуск. Предоставяне на отпуск от работодателя без съгласие на работника или служителя

Ще бъдат представени и актуалните уволнителни основания:

– Закриване на предприятието

– Закриване на част от предприятието или съкращаване в щата

– Намаляване на обема на работа

– Спиране на работа за повече от 15 дни

– Масови уволнения

– Прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ

– Прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 327, ал. 1, т. 3 и т. 11 КТ

На обучението ще бъдат разгледани и някои проблеми на сроковете при извънредно положение: спирането на давностните срокове, продължаването сроковете и изтичането на срока на предизвестието за прекратяване на трудовото правоотношение.

В онлайн обучението е предвиден специален панел за въпроси и отговори по темите на уебинара.

Всички участници в уебинара ще получат видео запис от обучението.

Лектор на обучението е д-р ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ – Съдия в Районен съд – София

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/trudovo-pravo/