Онлайн обучение: „Разваляне на двустранни договори – чл. 87 ЗЗД. Прекратяване на търговски договори поради непреодолима сила и стопанска непоносимост“

Приключило

17 - 18 ян. 2022

Online

Онлайн обучение: „Разваляне на двустранни договори – чл. 87 ЗЗД. Прекратяване на търговски договори поради непреодолима сила и стопанска непоносимост“

Дата:

17 - 18 ян. 2022, понеделник - вторник

Час:

09:30 - 12:45

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На обучението ще бъде разгледана материята за развалянето на двустранни договори по чл. 87 от Закона за задълженията и договорите, както и прекратяването на търговски договори поради непреодолима сила и стопанска непоносимост, включително в условията на извънредно положение.

Ще бъдат представени материалните предпоставки за развалянето на двустранни договори.

Особено внимание ще бъде обърнато на правните последици при развалянето на двустранните договори и особено на компенсаторните и мораторни неустойки.

Ще бъдат разгледани институтите на задатъкът, отметнината, обезщетението при разваляне на двустранни договори – Чл. 88, ал. 1, изр. 2 ЗЗД и обезщетението при сключване на заместваща сделка.

Специално внимание ще бъде обърнато на уговорката за комисорна клауза.

На обучението ще бъдат разяснени особеностите при извънсъдебното разваляне на договора. Като особено важни, ще бъдат представени и практическите проблеми при съдебното разваляне.

С оглед на актуалността им в практиката в момента, на семинара ще бъдат представени и възможностите за прекратяване на търговски договори поради непреодолима сила и стопанска непоносимост, включително в условията на извънредно положение.

В онлайн обучението са предвидени специални панели за въпроси и отговори по темите на семинара.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение.

Лектор на събитието е КРАСИМИР МАШЕВ – Съдия в Апелативен съд – София.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/razvalyane-na-dvustranni-dogovori-3/