Онлайн обучение: „Разпоредителното заседание по НПК“

1 октомври 2021

Online

Онлайн обучение: „Разпоредителното заседание по НПК“

Дата:

1 октомври 2021, петък

Час:

09:30 - 13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

Независимо че изминаха близо 4 години от момента, в който законодателят въведе разпоредителното заседание в производството пред първата инстанция по НПК, все още темата за новата философия на наказателния процес в тази му част създава известни практически предизвикателства.

Пред тези предизвикателства са изправени действащите съдии, прокурори, адвокати, както и другите субекти на наказателния процес, които имат право да вземат участие в разпоредителното заседание.

По време на семинара лекторът ще акцентира върху въпросите, свързани със самата философия на разпоредителното заседание, която е въплътена в действащите процесуални правила на глава деветнадесета от НПК „Предаване на съд и подготвителни действия за разглеждане на делото в съдебно заседание“.

Ще се обсъдят въпросите за провеждането на разпоредителното заседание, неговите етапи, участниците при неговото провеждане и въпросите, които се обсъждат в хода на разпоредителното заседание пред първата инстанция.

Специално внимание ще бъде обърнато и на ключовия въпрос за допуснатите в хода на досъдебното производство съществени и отстраними нарушения на процесуалните правила по чл. 249, ал. 4 НПК, как те влияят на досъдебната и съдебната фаза на наказателния процес и правомощията, с които разполага съдът в този процесуален стадий.

По време на семинара ще се обсъди актуалната съдебна практика на върховната съдебна инстанция по наказателни дела, съдебната практика на инстанционните съдилища, както и на прокурорската практика, във връзка с проблемите, които са поставени за разрешаване.

В онлайн обучението е предвиден специален панел за въпроси и отговори по темите на семинара.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектор на събитието е ХРИСТОФОР РАЧЕВ – прокурор в Районна прокуратура – Перник

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/razporeditelno-zasedanie/