Онлайн обучение: „Правни предизвикателства пред изкуствения интелект. Предстоящи законодателни решения“

Приключило

12 октомври 2022

Online

Онлайн обучение: „Правни предизвикателства пред изкуствения интелект. Предстоящи законодателни решения“

Дата:

12 октомври 2022, сряда

Час:

09:30 - 13:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На семинара ще бъдат разгледани същността и спецификите на Изкуствения интелект като цифрова технология. Ще бъдат представени възможностите и стратегиите за правно регулиране на ИИ. Ще бъдат разгледани етичните норми, технологичните норми и международния подход към правната регулация.

Основната част на обучението ще бъде посветена на правното регулиране на Изкуствения интелект на ниво Европейски съюз. Ще бъдат представени и разяснени Предложениeто за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани правила относно изкуствения интелект /Законодателен акт за изкуствения интелект/ и за изменение на някои законодателни актове на Съюза, както и Резолюцията на Европейския парламент от 3 май 2022 г. относно изкуствения интелект в цифровата ера.

Сред конкретните теми на обучението са:

– Изкуственият интелект като част ключовите цифрови технологии
– „Интернет на нещата“ /IioT/, невротехнологии, добавена/виртуална реалност (VR/AR), автономни роботи, облачни технологии (Cloud computing), големи данни (Big Data), машинно самообучение, интелигентни мобилни приложения (мobile applications), блокчейн технологии
– Подходи и тенденции към правното регулиране на изкуствения интелект в международното право /„Asilomar AI Principles“/, Глобален стандарт на ЮНЕСКО, принципи на ОИСР
– Правно регулиране на ИИ в САЩ, Китай и Япония
– Правна рамка за ИИ на Европейския съюз – подход, основан на риска
– Основни положения в Резолюция на Европейския парламент от 3 май 2022 г. относно изкуствения интелект в цифровата ера
– Предложениe за Регламент на ЕП и на Съвета за определяне на хармонизирани правила относно изкуствения интелект:
– забранени практики;
– високорискови системи с ИИ /класификация и изисквания/;
– задължения на доставчиците и ползвателите на високорискови системи;
– задължения за прозрачност на системи с ИИ;
– процедури за оценяване и регистрация и др.
– Правен режим на дистанционната биометрична идентификация
– Права върху интелектуалната собственост за разработването на технологии за изкуствен интелект /Резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2020 г./
– Въпроси, свързани с режима на гражданска отговорност за изкуствения интелект
– Защита на потребителите при профилиране за предоставяне на платформени услуги

В онлайн обучението са предвидени специални панели за въпроси и отговори по темите на семинара.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектор на събитието е проф. д-р ИРИНА ЦАКОВА – Професор по Информационно право, учредител и правен експерт в „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика“.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/izkustven-intelekt/