Онлайн обучение: „Правна закрила на видео и електронните игри като обекти на интелектуална собственост“

Приключило

7 декември 2022

Online

Онлайн обучение: „Правна закрила на видео и електронните игри като обекти на интелектуална собственост“

Дата:

7 декември 2022, сряда

Час:

09:30 - 12:45

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На семинара ще бъдат разгледани проблемите на правната закрила на видео и електронните игри като обекти на интелектуална собственост.

Внимание ще бъде обърнато на правните подходи, възприети в различни правни системи по отношение на видео игрите, включително на ниво Европейски съюз. Ще бъдат разгледани законодателни и доктринерни виждания по темата, както и проблеми на правоприлагането.

Ще бъде направен анализ на съдебната практика на Съда на ЕС, на Върховния съд на САЩ, на италиански, френски и други национални съдилища.

На семинара ще бъде направена съпоставка на видео и електронните игри със сходните произведения като: сборните произведения по смисъла на чл. 10 и 11 от ЗАПСП, компютърните програми и аудиовизуалните произведения.

Ще бъде изяснено съдържанието на авторското право върху видео игра като сбор от конкретни неимуществените и имуществените правомощия на автора, респективно носителя на авторско право.

На семинара ще бъдат засегнати и въпросите за данъчните и други финансови стимули за подпомагане и развитие на индустрията с видео игри в България.

Сред конкретните теми на обучението са:

– Обща характеристика и техническа същност на видео игрите
– Кратък сравнителноправен анализ на основните правни режими на закрила

Видео игрите като обект на авторско право. Автор и други носители:

– Видео игрите като закриляно произведение
– Автор и други носители на авторското право

Съдържание на авторското право върху видео игра. Сродни права:

– Неимуществени авторски правомощия върху видео игра
– Имуществени авторски правомощия върху видео игри
– Сродни права

Други права на интелектуална собственост във връзка с видео игрите. Договори за създаване и използване на видео игри:

– Търговски марки
– Домейн имена
– Патенти
– Полезни модели
– Промишлен дизайн
– Топология на интергални схеми
– Търговска тайна
– Договори за създаване и използване на видео игри

Правна защита на видео игрите:

– Гражданскоправна защита на видео игрите
– Наказателноправна защита
– Административноравна защита
– Технически средства за защита / ефективни технологични мерки

В онлайн обучението е предвиден специален панел за въпроси и отговори по темите на семинара.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектор на събитието е д-р ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА – Адвокат, член на Европейски правен институт, лектор в ежегодна Академия по Европейско и сравнително частно право към ЮФ на Университета в Залцбург, учредител на Сдружение „Съвет по нормотворчество“.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/video-igri/