Онлайн обучение: „Правна уредба на криптовалутите. Практически аспекти и бъдещи тенденции“

Приключило

21 януари 2022

Online

Онлайн обучение: „Правна уредба на криптовалутите. Практически аспекти и бъдещи тенденции“

Дата:

21 януари 2022, петък

Час:

09:30 - 12:45

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

В последните няколко години сме свидетели на бурно развитие на криптовалутите. Общественият интерес към тях нараства, все по-често четем за нови криптовалути и експлозивното нарастване на тяхната цена.

Материята обаче е съпроводена с множество трудности в практиката, противоречиви сигнали от регулаторните органи и продължаваща скептичност към криптовалутите.

На този практически семинар ще разгледаме съществуващата правна уредба на криптовалутите и бъдещите тенденции в нейното развитие.

Ще бъде представено съществуващото законодателство по отношение на криптовалутите в България и Европейския съюз.

Специално внимание ще бъде отделено на данъчното облагане на сделките с криптовалути и съществуващите неясноти и трудности в практиката.

На семинара, от лекторите, с реален опит в сделките с криптовалути, ще бъде разяснено как се обменя криптовалутата на практика.

Ще бъде представен Регистъра на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути.

На семинара ще бъде разгледано отношението на на банковите регулатори по отношение на криптовалутите и официалните становища на регулаторните органи.

Специално внимание на обучението ще бъде отделено на бъдещите тенденции за регулацията на криптовалутите.

В онлайн обучението са предвидени специални панели за въпроси и отговори по темите на семинара.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектори:

ГИНКА ХРИСТОВА – Адвокат, председател на Международен правен център – ILAC, външен affiliate преподавател към Hаrvard University.

СЛАВИ ТАНКЕИН – Юрист, експерт-магистър по Информационна сигурност.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/kriptovaluti-3/