Онлайн обучение: ,,Практическо приложение на Регламент EU 2016/679 (GDPR)“

Приключило

14 - 15 Дек. 2020

Online

Онлайн обучение: ,,Практическо приложение на Регламент EU 2016/679 (GDPR)“

Дата:

14 - 15 Дек. 2020, понеделник - вторник

Час:

09:30 - 13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На онлайн семинара ще бъдат обсъдени текущите практически проблеми при приложението на Регламент EU 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Специално внимание ще бъде обърнато на защитата на личните данни в условията на пандемията от COVID-19.

Ще бъдат обсъдени множество казуси във връзка с ефективната защита на личните данни и ще бъдат дадени поредица от практически насоки, решения и мерки по спазване на изисквания на GDPR.

Във връзка с влиянието на пандемията от COVID-19 върху защитата на личните данни ще бъдат разгледани:

– Значението на разпространението на COVID-19 върху режима за защита на личните данни и влияние върху правата на гражданите
– Дигитализацията в условията на пандемията от COVID-19 – основни аспекти на защитата на личните данни при преминаването в дигитален режим на работа и предоставянето на онлайн услуги
– Обработване на лични данни на служители и посетители с цел противодействие на COVID-19 в предприятието (мерене на температура, попълване на въпросници за здравословното състояние, правене на тестове и др. под.).

Сред останалите теми на онлайн обучението са:

– Практическите измерения на принципите на защита на личните данни
– Отчетност – как да бъде отчетна организацията ни в съответствие с GDPR?
– Насоки за определяне ролите на страните при обработване на лични данни – администратори, съвместни администратори и обработващи личните данни
– Трансфери на личи данни извън ЕС

Защита на личните данни в дигиталния свят:

– Защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране (Privacy by Default and by Design)
– Нарушение на сигурността на данните – същност и последици. Уведомяване на КЗЛД

Съгласие и прозрачност:

– Същност на съгласието. Изисквания за валидност и отчетност. В кои случаи не е нужно съгласие?
– Съгласието в трудовото право – възможни приложения
– Прозрачност – практически аспекти на правото на информираност. Изключения от задължението за информиране

Специфични случаи на обработване на лични данни:

– Цесията и защитата на личните данни
– Защита на личните данни при видеонаблюдение

Семинарът е насочен към: всички представители на бизнеса, консултанти и представители на публични организации ангажирани в процеса на обработката на лични данни.

В онлайн обучението са предвидени специални панели за въпроси и отговори по темите на уебинара.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектори:
Адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА – Сертифициран експерт на Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни (IAPP), съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“

Д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ – Адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“, правен експерт към Фондация „Право и Интернет“

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/gdpr/