Онлайн обучение: „Практически проблеми на заповедното производство след измененията на Гражданския процесуален кодекс“

Приключило

8 - 9 Дек. 2021

Online

Онлайн обучение: „Практически проблеми на заповедното производство след измененията на Гражданския процесуален кодекс“

Дата:

8 - 9 Дек. 2021, сряда - четвъртък

Час:

09:30 - 12:45

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На онлайн семинара ще бъдат разгледани в дълбочина актуалните практически проблеми на заповедното производство по ГПК.

Ще бъдат представени специфичните въпроси възникнали след измененията на Гражданския процесуален кодекс (ДВ, бр. 86 от 2017 г. и ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г.), както и причините за изработването на Законопроекта за изменение и допълнение на ГПК.

Ще бъдат разяснени предпоставките за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК и по чл. 417 ГПК, както и материалноправните последици на влязлата в сила заповед за изпълнение – чл. 424 ГПК, чл. 371 ГПК, чл. 117, ал. 2 ЗЗД.

На семинара ще бъдат разгледани и процесуалните предпоставки за упражняване на правото на иск по реда на чл. 422 ГПК.

Ще бъдат обсъдени проблемите при обективно съединяване на искове в производството по чл. 422, ал. 1 ГПК.

Сред останалите теми на обучението са:

– Материалноправни възражения в производството по установителния иск
– Изменения, свързани с въвеждане на служебно задължение на съда да следи за незаконосъобразността на основанието за издаване на заповед за незабавно изпълнение
– Нови изисквания в случаите, в които вземането произтича от договор сключен с потребител по смисъла на ЗЗП
– Изисквания за служебна проверка от страна на съда на законосъобразността на пораждащия вземането фактически състав
– Удължаване на сроковете за подаване на възражение от страна на длъжника срещу издадената заповед за изпълнение
– Удължаване на сроковете за подаване на частна жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение
– Промени във връзка със спиране на изпълнението при подадено възражение срещу издадена заповед за незабавно изпълнение.

В онлайн обучението са предвидени специални панели за въпроси и отговори по темите на семинара.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектор на събитието е КРАСИМИР МАШЕВ – Съдия в Апелативен съд – София

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/zapovedno-proizvodstvo/