Онлайн обучение: „Обществени поръчки за изпълнители“

Приключило

5 април 2024

Online

Онлайн обучение: „Обществени поръчки за изпълнители“

Дата:

5 април 2024, петък

Час:

09:30 - 12:45

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

Обучението е предназначено специално за участниците в процедурите за възлагане на обществени поръчки и изпълнителите на обществени поръчки.

По време на семинара ще бъдат разгледани практическите проблеми, които участниците срещат при участие в процедурите за обществени поръчки и в последствие, при изпълнение на сключените договори.

Всички въпроси ще бъдат дискутирани през призмата на приложението им в практиката и специфичните практически нужди на участниците в процедурите и изпълнителите на обществени поръчки.

Сред конкретните теми на семинара са:

– Участие в пазарни консултации
– Възможност да се иска промяна в условията на процедурата
– Искане на разяснение от участник
– Преценка на критериите за подбор и методиката за оценка
– Попълване на ЕЕДОП и подаване на оферта от обединение
– Използване на подизпълнител и ресурс на трето лице
– Създаване на техническо и ценово предложение
– Предоставяне на разяснение от участник
– Създаване на писмена обосновка
– Документи при сключване на договор
– Искане за изменение на договори
– Обжалване (срокове и условия)

В онлайн семинара са предвидени специални панели за въпроси и отговори по темите на обучението.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектор на събитието е ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА – Юрист, експерт по обществени поръчки.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/obshtestveni-porachki-za-izpalniteli/