Онлайн обучение: „Новата европейска рамка за цифрова самоличност“

Приключило

28 юни 2024

Online

Онлайн обучение: „Новата европейска рамка за цифрова самоличност“

Дата:

28 юни 2024, петък

Час:

09:30 - 12:45

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На семинара ще бъдат разгледани разпоредбите новия Регламент (ЕС) 2024/1183 на Европейския парламент и на Съвета от 11 април 2024 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 910/2014 по отношение на създаването на европейска рамка за цифрова самоличност. Регламентът беше публикуван в Официален вестник на ЕС на 30 април 2024 г. и влиза в сила от 20 май 2024 г.

Целта на новата уредба е да осигури на физическите и юридически лица в Европа универсален достъп до сигурна и надеждна електронна идентификация и удостоверяване на автентичността. Съгласно новия законодателен акт, държавите членки ще предлагат на гражданите и предприятията цифрови портфейли, които ще могат да свързват техните национални цифрови самоличности с доказателства за други лични атрибути (напр. шофьорска книжка, дипломи за квалификация, банкова сметка).

Новите европейски портфейли за цифрова самоличност ще дадат възможност на всички граждани да имат достъп до онлайн услуги със своята национална цифрова идентификация, която ще бъде призната в целия ЕС, без да се налага да използват частни методи за идентификация или ненужно споделяне на лични данни.

Сред конкретните теми на семинара са:

– Цифрова самоличност – понятия
– Електронна идентификация (еИД)
– Схеми за еИД
– Нотифицирани схеми с трансгранично признаване и такива на национално ниво
– Схеми за идентификация за нуждите за мерките срещу изпиране на пари и за опознаване на клиента при банкови и финансови трансакции
– Европейски портфейл за електронна самоличност
– Функции, механизъм на действие
– Задължения за приемане на схеми за идентификация и портфейли от пазарните субекти

Лектор на събитието е проф. д.н. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ – Професор по право на информационните и комуникационните технологии, съдружник и учредител на адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко“.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/evropejska-ramka-za-tzifrova-samolichnost/