Онлайн обучение: „Нова европейска регулация на криптовалутите“

Дата:

10 октомври 2023, вторник

Час:

09:30 - 12:45

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На семинара ще бъде разгледана новата европейска правна уредба на криптовалутите, с която, за пръв път, на европейско ниво, се въвежда регулаторна рамка на криптоактивите, емитентите на криптоактиви и доставчиците на услуги за криптоактиви.

Тази законодателна реформа се осъществява чрез два нормативни акта: Регламент (ЕС) 2023/1114 относно пазарите на криптоактиви (MiCA) и Регламент (ЕС) 2023/1113 относно информацията, придружаваща преводите на средства и прехвърлянията на определени криптоактиви.

Регламентите бяха окончателно приети от Европейския парламент на 20 април 2023 г., публикувани в Официален вестник на ЕС на 9 юни и имат пряко приложение в Р България.

На семинара конкретно ще бъдат разгледани:

РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ПАЗАРИТЕ НА КРИПТОАКТИВИ (MiCA)

– Част от Digital Finance package / Пакета за цифровизиране на финансови услуги
– Mерки за допълнителна подкрепа на потенциала на цифровите финансови услуги
– Защитата на потребителите и инвеститорите
– Правилата за лоялните пазарни отношения
– Правната сигурност
– Насърчаване на иновациите
– Защита на потребителите и инвеститорите и да се гарантират лоялните пазарни отношения
– Финансовата стабилност
– Първа стъпка към създаването на Съюз на капиталовите пазари (СКП)

РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ИНФОРМАЦИЯТА, ПРИДРУЖАВАЩА ПРЕВОДИТЕ НА СРЕДСТВА И ОПРЕДЕЛЕНИ КРИПТОАКТИВИ:

– Предмет, обхват и определения
– Задължения на доставчиците на платежни услуги
– Задължения на доставчиците на услуги за криптоактиви
– Информация, защита на данни и съхраняване на информация
– Санкции и мониторинг

РЕГУЛАЦИЯТА НА КРИПТОВАЛУТИТЕ, РАЗГЛЕДАНА В КОНТЕКСТА НА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ.

В онлайн обучението е предвиден специален панел за въпроси и отговори по темите на семинара.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектор на събитието е ГИНКА ХРИСТОВА – Адвокат, председател на Международен правен център – ILAC, външен affiliate преподавател към Hаrvard University.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/crypto-eu-regulation/