Онлайн обучение „Ергономично работно място. Ергономия при работа с видеодисплей“

Приключило

28 април 2020

Online

Онлайн обучение „Ергономично работно място. Ергономия при работа с видеодисплей“

Дата:

28 април 2020, вторник

Час:

10:00 - 12:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

Връзки:

www.responsa.bg

За контакти:

Лияна Ковачева, 0882 272 125, E-Mail

Организатори:

Академия Респонса

За събитието

Специализирано онлайн обучение по здраве и безопасност в извънредно положение.

– Работно място с видеодисплей.
– Лице, работещо с видеодисплей.
– Застрашени органи и системи.
– Причини за оплакванията.
– Позициониране на работното място с видеодисплей.
– Изисквания към работната мебел – ергономични критерии.
– Организация на работното място с видеодисплей, медицински прегледи, средства за корекция на зрението.
– Възможни здравни проблеми при неправилна организация и ползване на работното място.
– Нормативни изисквания , свързани с работата с видеодисплей.
– Практически насочи за процедурата за отпускане на средства за корекция на зрението при работещи с видеодисплей.
– Практически насоки.