Онлайн обучение: „Електронните документи в производствата по АПК и ДОПК“

19 май 2021

Online

Онлайн обучение: „Електронните документи в производствата по АПК и ДОПК“

Дата:

19 май 2021, сряда

Час:

09:30 - 12:45

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На онлайн семинара ще бъде разгледана проблематиката на използването на електронните документи в административните и съдебните производства.

Ще бъде представена същността на електронното изявление и електронния документ и видовете електронните документи.

Внимание ще бъде обърнато на електронните подписи, техните видове и разграничения.

Ще бъдат разяснени въпросите за автентичността на електронните документи и на копия на документи, подписани с електронен подпис.

На семинара ще бъде разгледана и проблематиката при представянето и приемането на електронни документи в административното и съдебното производство.

Относно използването на електронните документи в съдебните производства, ще бъдат разгледани:

– Оспорването на електронни документи в съдебните производства
– Доказателствената тежест и особености при разпределянето й при оспорване
– Обезпечаването на електронни доказателства
– Възможностите за упражняване на процесуални права по електронен път

Специално внимание на семинара ще бъде отделено на особеностите при използването на електронни документи в производствата по АПК и ДОПК.

В онлайн обучението са предвидени специални панели за въпроси и отговори по темите на семинара.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектор на събитието е ЛЮБКА ПЕТРОВА – Съдия във Върховния административен съд

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/elektronni-dokumenti-apk-dopk/