Онлайн обучение: „Доказателствена тежест на електронния документ в производствата по ГПК“

21 май 2021

Online

Онлайн обучение: „Доказателствена тежест на електронния документ в производствата по ГПК“

Дата:

21 май 2021, петък

Час:

09:30 - 12:45

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На онлайн семинара ще бъде разгледана проблематиката на доказателствената тежест на електронния документ в производствата по Гражданския процесуален кодекс.

Ще бъде представена същността на електронния документ, като ще бъде направено разграничение между подписани и „неподписани” електронни документи и официални и частни електронни документи.

Ще бъдат разгледани и следните въпроси свързани с доказателствената тежест на електронния документ в производствата по ГПК :

– Съставянето на диспозитивни и удостоверителни частни електронни документи
– Спецификите на автентичните и неавтентични електронни документи
– Преценката на доказателствената стойност на електронния документ в гражданското процесуално право
– Оспорването на истинността на електронния документ
– Разпределението на доказателствената тежест
– Способи за установяване истинността на електронния документ

Специално внимание ще бъде обърнато на квалифицирания електронен подпис (КЕП), неговата легална дефиниция и проблемите при използването му в практиката.

В онлайн обучението са предвидени специални панели за въпроси и отговори по темите на семинара.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектор на събитието е КРАСИМИР МАШЕВ – Съдия в Апелативен съд – София

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/elektronen-dokument-gpk-2/