Онлайн обучение: „Данъчно облагане на сделките с финансови инструменти“

Приключило

26 януари 2022

Online

Онлайн обучение: „Данъчно облагане на сделките с финансови инструменти“

Дата:

26 януари 2022, сряда

Час:

09:30 - 12:45

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На онлайн семинара ще бъдат разгледани практическите аспекти на данъчното облагане на сделки с криптовалути и финансови инструменти търгувани OTC (over the counter) или на регулиран борсов пазар.

В областта на криптовалутите ще бъдат разгледани следните теми:

– Какво представляват криптовалутите, каква е разликата между койни и токени и до какви разлики в облагането води това
– Разлика между търговия на централизирана борса и на децентрализиран ексчейндж. Как променя това мястото на изпълнение на сделката
– ДДС ефекти съгласно чл. 21, ал. 1,2 и 5 от ЗДДС
– Разграничение между сделки по занятие и сделки по управление на лично имущество
– Разграничение между сделки по управление на лично имущество и независима икономическа дейност
– Как се третират сделките по обмен на криптовалута срещу друга криптовалута и по какво се различават от сделки по замяна срещу стоки и услуги за лична употреба
– Имаме ли задължения да издадем фактура или касов бон?
– Следва ли да се регистрираме по ДДС, когато търгуваме с криптовалута и достигнем праг от 50 000 лева за извършените продажби?

Относно OTC (over the counter) търговията при брокер ще бъдат представени следните въпроси:

– Търговия ОТС – какво представлява търговията при брокер и обикновено каква информация ни се предоставя. По какво се различава от борсовата търговия и как следва да се обложи
– Паралел със сделките по занятие от първата част на семинара
– Как следва да се обложи търговията с финансови инструменти – като инвестиция в лично имущество или като занятие?
– Как се третира данъчно постоянната покупка на даден актив или група от активи при следване на стратегия „buy and hold“
– Разграничаване на дей трейдинг от buy and hold от данъчна гледна точка

За търговията на регулиран борсов пазар ще се спрем на:

– Какви данъчни облекчения може да се ползват, когато търгуваме като физически лица и какви данъчни облекчения ползваме, когато търгуваме като юридически лица?
– Отново ще си говорим за занятие, независима икономическа дейност, лично имущество и ДДС
– Следва ли да обявяваме наличностите си по сметки и по инвестиционни портфейли пред БНБ. Кога и как?
– При търговия през различни платформи, било то крипто или за финансови активи, следва ли да се регистрирам за целите на ЗДДС по чл. 97а от същия закон? Кога?
– Общи насоки за попълване на данъчни декларации за физически лица

На обучението ще бъдат приведени редица примери от практиката на НАП в областта на данъчното облагане на сделките с финансови инструменти.

В онлайн обучението са предвидени специални панели за въпроси и отговори по темите на семинара.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектор на събитието е МАРИНА МУЧАКОВА – Юрист, данъчен консултант и Управляващ съдружник на счетоводна и данъчна кантора Веста Консулт.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/finansovi-instrumenti-2/