Онлайн обучение: „Актуални проблеми на защитата на личните данни“

Приключило

1 - 2 Дек. 2022

Online

Онлайн обучение: „Актуални проблеми на защитата на личните данни“

Дата:

1 - 2 Дек. 2022, четвъртък - петък

Час:

09:30 - 12:50

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На онлайн семинара ще бъдат разгледани текущите проблеми от практиката на защитата на личните данни.

Ще бъдат представени добрите и лоши практики при обработването на лични данни в трудов контекст.

Внимание ще бъде обърнато и на уреждането на отношенията с трети лица при обмен на данни.

Ще бъдат засегнати и проблемите при трансферите на данни извън Европейския съюз.

На семинара ще бъдат разгледани и правилата за използването на „бисквитки“ и други проследяващи технологии.

Сред конкретните теми на обучението са:

Добри и лоши практики при обработването на лични данни в трудов контекст:

– Правни основания за обработването на лични данни в трудов контекст – законови задължения, договор, легитимен интерес
– Допустимост на различни видове проверки на миналото (background checks) – събиране на свидетелства за съдимост, препоръки от други работодатели и др.
– Копиране на лични документи
– Информиране на служителите за обработването на лични данни

Уреждане на отношенията с трети лица при обмен на данни:

– Понятие за „администратор“, „обработващ данните“ и за съвместни администратори. Практика на КЗЛД за определяне на ролите на страните при обмен на данни
– Изисквания при уреждане на отношенията с трети страни по повод обмена на лични данни
– Стандартни договорни клаузи за уреждане на отношенията между администратор и обработващ

Трансфери на данни извън Европейския съюз:

– Същност на трансфера на данни. Значение на делото Schrems II за трансферите на лични данни
– Най-често използвани инструменти за трансфер на данни
– Стандартни договорни клаузи за защита на данните
– Уреждане на отношенията при сложни вериги от трансфери – използване на подобработващи и др.

Правила за използването на „бисквитки“ и други проследяващи технологии:

– Същност и функции на „бисквитките“ и другите проследяващи технологии. Видове „бисквитки“. Правен режим на използването на „бисквитки“
– Получаване на съгласие и информиране относно използването на „бисквитки“ – полезни съвети
– Таргетирана реклама, профилиране и маркетинг на основание съгласие и легитимен интерес

В онлайн обучението са предвидени специални панели за въпроси и отговори по темите на семинара.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектори:

Адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА-ДОНЧЕВА – Сертифициран експерт на Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни (IAPP), съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“.

Доц. д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ – Старши адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”, старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“ и доцент в УНИБИТ.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/lichni-danni/