Онлайн обучение: „Актуални проблеми на защитата на личните данни – новият Акт за данните, длъжностни лица по защита на данните, действие при нарушения на сигурността на данните“

Приключило

8 април 2024

Online

Онлайн обучение: „Актуални проблеми на защитата на личните данни – новият Акт за данните, длъжностни лица по защита на данните, действие при нарушения на сигурността на данните“

Дата:

8 април 2024, понеделник

Час:

09:30 - 12:45

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На онлайн семинара ще бъдат разгледани актуалните въпроси на защитата на личните данни, погледнати през призмата на практическото им приложение и практиката на Комисията за защита на личните данни.

На обучението ще бъде представен и новият Акт за данните (Регламент (ЕС) 2023/2854 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2023 година относно хармонизирани правила за справедлив достъп до данни и за тяхното използване и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2394 и Директива (ЕС) 2020/1828).

Специално внимание ще бъде обърнато на някои практически въпроси свързани с длъжностните лица по защита на данните, ще бъдат дадени и практически съвети за действия при нарушения на сигурността на данните.

Сред конкретните теми на семинара са:

Длъжностни лица по защита на данните:

– Препоръки и практически съвети към Длъжностните лица по защита на данните
– Задължително определяне и изисквания към DPO
– Статут и отговорност. Функции и задачи
– Примерна структура относно изпълнението и задачите на длъжностното лице по защита на данните
– Принципни становища на КЗЛД, свързани с организацията и дейността на длъжностното лице по защита на данните

Действия при нарушения на сигурността на данните (практически съвети):

– Видове нарушения на сигурността на личните данни – нарушение на поверителността, целостта, наличността, достъпността
– Оценка на риска от нарушението за правата и свободите на физическите лица.
– Предприемане на мерки за ограничаване на неблагоприятните последици на нарушението
– Уведомяване на надзорния орган за нарушението на сигурността на личните данни
– Съобщаване на субектите на данни за нарушение на сигурността на личните данни
– Документиране на всяко нарушение на сигурността на личните данни
– Примерна таблица във връзка с документиране на нарушенията

Акт за данните:

– Съветът приема нов акт относно справедливия достъп до данни и тяхното използване
– Основни цели на акта – справедливост, пазар на данни, иновации и достъпност
– Основни елементи на новия регламент – приложно поле на законодателството – свързани устройства, интернет на нещата
– Търговски тайни и уреждане на спорове
– Споделяне на данни и обезщетение
– Ползи за потребителите
– Модел на управление

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектор на събитието е ОЛГА АЛЕКСАНДРОВА – Държавен експерт в Комисията за защита на личните данни, дирекция „Правно-нормативна и международна дейност“, експерт в сферата на защитата на личните данни и по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/lichni-danni-akt-za-dannite/