Онлайн обучение: „Актуални проблеми на ESG регулациите. Директивата CSRD. Промени в докладването. Новите европейски норми за отчетност на устойчивостта – ESRS“

Приключило

20 юни 2024

Online

Онлайн обучение: „Актуални проблеми на ESG регулациите. Директивата CSRD. Промени в докладването. Новите европейски норми за отчетност на устойчивостта – ESRS“

Дата:

20 юни 2024, четвъртък

Час:

09:30 - 12:45

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На семинара ще бъдат разгледани актуалните проблеми на ESG регулациите на европейско ниво. Участниците ще опознаят инструментите за стратегическо и оперативно управление, като ще придобият задълбочено разбиране на разпоредбите и стандартите за ESG отчетност.

На участниците ще бъде предоставено разбиране на Директива (ЕС) 2022/2464 по отношение на отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта – CSRD и свързаните с нея промени в докладването на засегнатите фирми и организации.

Съществена част от обучението е отделена на представяне на новите европейските стандарти за отчитане във връзка с устойчивостта – ESRS. Ще бъде разяснено какви са сроковете, от които следва да се прилагат новите изисквания към отчетността, спрямо кои предприятия са приложими нормите и какво точно следва да включва годишният доклад за устойчивост.

Сред конкретните теми на обучението са:

Възприемане и осмисляне на проблемите и концепцията за устойчиво развитие и връзката им с ESG факторите:

– История и ролята на ESG подхода към бизнеса, новият бизнес устойчив модел
– Прилагане на международно, европейско и местно ниво
– Въпроси, перспективи и взаимодействия в областта на околната среда, социалната сфера и управлението (ESG)
– Нормативни разпоредби (CSRD,) рамки за отчетност (ESRS) и европейски стандарти
– Въпроси, перспективи и взаимодействия в областта на ESG

Европейска нормативна рамка ESRS – връзка с целите на ESG подхода и устойчивото развитие:

– Европейски норми за отчетност на устойчивостта – ESRS – представяне на 12-те европейски стандарта, изисквания за отчетност и организиране на данните
– Задълженията на директивата и връзка с други рамки за отчетност
– Картографиране на риска: двойна материалност
– Годишен доклад за устойчивост: изисквания и рамка
– Инструменти за оптимизиране на дейностите на бизнеса и одитни изисквания

В онлайн обучението е предвиден специален панел за въпроси и отговори по темите на семинара.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектор на събитието е FLORENCE WIJSBROEK / ЦВЕТЕЛИНА ЦВЕТАНОВА – Председател на Балкански институт за устойчиво развитие, експерт по регулаторните въпроси във връзка с устойчивостта.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/esg-csrd-esrs/