Онлайн курс за: „Длъжностни лица по защита на личните данни (DPO)“

Дата:

13 - 15 мар. 2024, сряда - петък

Час:

09:30 - 15:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

Курсът е практически ориентиран и цели да снабди курсистите с всички необходими знания и умения за заемане на позицията „Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)” във всички фирми и организации.

Обучението е мултидисциплинарно и включва 7 тематични корпуса. Програмата е балансирана като обхваща необходимите правни, технологични и практически аспекти, които да дадат на участниците цялостен поглед върху материята по защита на личните данни.

След завършването на курса участниците ще разполагат с всички необходими компетенции за успешно изпълнение на задълженията на Длъжностното лице по защита на личните данни.

Към кого е адресирано обучението:

– Към лица, които желаят да придобият или повишат знанията си по отношение на законодателството за защита на личните данни и да специализират в упражняването на професията „Длъжностно лице по защита на данните (DPO)“ по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR);
– Към организации, които желаят да повишат знанията и подготовката на свой служител за изпълняване на функциите на „Длъжностно лице по защита на данните“, както и да обучат други свои служители, които да подпомагат „Длъжностното лице по защита на данните“ при изпълняването на функциите му;
– Други лица, които желаят да добият комплексни познания в областта на защитата на личните данни.

Силни страни:

– Мултидисциплинарно обучение;
– Лектори – утвърдени правни експерти в областта на защитата на личните данни и технологични експерти;
– Професионално обучение с примери и казуси от практиката;
– Придобиване на задълбочени познания в областта на защитата на личните данни, необходими за изпълнение на функциите на длъжността;
– Сертификат за преминат обучителен курс за Длъжностно лице по защита на данните след успешно преминат изпит.

Курсът включва 7 тематични корпуса:

– Първи корпус: ПРАВНИ АСПЕКТИ
– Втори корпус: ФУНКЦИИ НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
– Трети корпус: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ДЛЗД В ОРГАНИЗАЦИЯТА – СТЪПКА ПО СТЪПКА
– Четвърти и пети корпус: ПРАВНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ – ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
– Шести корпус: ТЕХНОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ. СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
– Седми корпус: ДОБРИ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПРАКТИКИ

Продължителност:

Тридневно обучение по 6 учебни часа, завършващо с полагане на изпит.

На всички участници в курса, които са преминали успешно изпита, ще бъде издаден Сертификат за завършено специализирано обучение за „Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)”.

Всички участници в курса ще получат достъп до видеозаписите на обучението, които могат да бъдат гледани неограничено, в рамките на 6 месеца от завършването на курса.

Лектори:

Адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА – Сертифициран експерт на Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни (IAPP), съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“.

Доц. д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ – Съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”, старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“ и доцент в УНИБИТ.

Д-р АЛЕКСАНДЪР КИРКОВ – Преподавател по дисциплини свързани с Киберсигурността и програмирането в Университета по библиотекознание и информационни технологии.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/dpo-certified/