Онлайн курс: Длъжностни лица по защита на личните данни (DPO)

Приключило

13 - 15 май 2020

Online

Онлайн курс: Длъжностни лица по защита на личните данни (DPO)

Дата:

13 - 15 май 2020, сряда - петък

Час:

09:30 - 15:15

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС

За събитието

Курсът е практически ориентиран и цели да снабди курсистите с всички необходими знания и умения за заемане на позицията „Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)” във всички фирми и организации.

Обучението е мултидисциплинарно и включва 7 тематични корпуса. Програмата е балансирана като обхваща необходимите правни, технологични и практически аспекти, които да дадат на участниците цялостен поглед върху материята по защита на личните данни.

След завършването на курса участниците ще разполагат с всички необходими компетенции за успешно изпълнение на задълженията на Длъжностното лице по защита на личните данни.

Към кого е адресирано обучението:

– Към лица, които желаят да придобият или повишат знанията си по отношение на законодателството за защита на личните данни и да специализират в упражняването на професията „Длъжностно лице по защита на данните (DPO)“ по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR);

– Към организации, които желаят да повишат знанията и подготовката на свой служител за изпълняване на функциите на „Длъжностно лице по защита на данните“, както и да обучат други свои служители, които да подпомагат „Длъжностното лице по защита на данните“ при изпълняването на функциите му;

– Други лица, които желаят да добият комплексни познания в областта на защитата на личните данни.

Силни страни:

– Мултидисциплинарно обучение;
– Лектори – утвърдени правни експерти в областта на защитата на личните данни и технологични експерти;
– Професионално обучение с примери и казуси от практиката;
– Придобиване на задълбочени познания в областта на защитата на личните данни, необходими за изпълнение на функциите на длъжността;
– Сертификат за преминат обучителен курс за Длъжностно лице по защита на данните след успешно преминат изпит.

Курсът включва 7 тематични корпуса:

– Първи корпус: ПРАВНИ АСПЕКТИ
– Втори корпус: ФУНКЦИИ НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
– Трети корпус: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ДЛЗД В ОРГАНИЗАЦИЯТА – СТЪПКА ПО СТЪПКА
– Четвърти и пети корпус: ПРАВНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ – ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
– Шести корпус: ТЕХНОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ. СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
– Седми корпус: ДОБРИ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПРАКТИКИ

Продължителност:

Тридневно обучение по 6 учебни часа, завършващо с полагане на изпит.

На всички участници в курса, които са преминали успешно изпита, ще бъде издаден Сертификат за завършено специализирано обучение за „Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)”.

Всички участници в курса ще получат видео запис от обучението.

Лектори:

Адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА
Сертифициран експерт на Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни (IAPP), съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“

Д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ
Адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”, правен експерт към Фондация „Право и Интернет“

АЛЕКСАНДЪР ЗАРКОВ
Експерт в областта на информационните технологии и сигурност на информацията към Фондация „Право и Интернет“

Такси за участие в онлайн курса:
При регистрация до 30 април – 550 лв. за участник
При регистрация след 30 април – 750 лв. за участник
(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС)

Онлайн курса ще се проведе през платформата Zoom.
Достъпът до курса ще се осъществи посредством линк, който ще получите на посочения от Вас е-мейл, два дни преди датата на започване на обучението.

Технически изисквания за участие в курса:
Работещ настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството. Стабилна интернет връзка.

Срокът за регистрация за участие в курса е до 8 май 2020 г.