Онлайн курс: „Бюджетиране. Бюджетен процес. Техники за бюджетиране и планиране“

27 - 28 ян. 2022

Online

Онлайн курс: „Бюджетиране. Бюджетен процес. Техники за бюджетиране и планиране“

Дата:

27 - 28 ян. 2022, четвъртък - петък

Час:

09:30 - 13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

Курсът представя цялостната теория и практика на бюджетирането, като разглежда пълния инструментариум, необходим за управлението на бюджетния процес. Програмата на курса е изцяло съобразена с практическите потребности на специалистите, изготвящи и прилагащи фирмените бюджети.

Разглеждат се всички най-важни концепции в бюджетирането. Специално внимание е отделено на придобиването на умения за съставяне и изпълнение на различните видове бюджети, в това число общия (Master) бюджет, оперативните бюджети, бюджетът за продажбите и финансовия бюджет. Детайлно се разглеждат и стъпките в бюджетирането.

Онлайн курсът е насочен към придобиването на практически умения в областта на бюджетирането и планирането. За всяка една от темите е отделено значително време за разглеждането на практически казуси, привеждането на примери и провеждането на дискусии.

Участниците се научават да боравят с най-ефективните техники и инструменти в бюджетния процес, като бюджетирането базирано на дейности, непрекъснатото бюджетиране, бюджетирането от нулата и стратегическото бюджетиране. Разглежда се и теорията и практиката на бюджетния контрол.

Сред останалите теми на курса са:

– Основните принципи на процеса по бюджетиране и планиране
– Мултифункционалната роля на бюджетите
– Конфликтите между различните функции на бюджета
– Координационните, комуникационните и мотивационни функции на бюджета
– Бюджетът като средство за постигане на бизнес цели
– Производствения бюджет
– Паричния бюджет
– Инвестиционния бюджет
– Фиксираните и гъвкави бюджети
– Анализът на бюджетните отклонения
– Бюджетирането базирано на дейности (Activity-Based Budgeting)
– Бюджетирането от нулата (Zero-Based Budgeting)
– Стратегическото бюджетиране

В курса се отделя значително внимание на привеждането на примери по темите, на разглеждането на практически казуси и провеждането на дискусии.

Тематиката на онлайн курса е насочена към: директорите на фирми (управители и изпълнителни директори), финансовите мениджъри, финансовите специалисти, специалистите по планиране, оперативните мениджъри, проджект мениджърите и риск мениджърите.

В онлайн обучението са предвидени специални панели за въпроси и отговори по темите на курса.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектор на събитието е Евгени Господинов, MBA, CMA, CFM, MCSI – Експерт по корпоративни финанси и вътрешнофирмен анализ.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/budgeting/